සේවයට නොඑන සේවකයන් සේවය අතහැර ගියාසේ සලකනවා - තැපැල්පති | දිනමිණ

සේවයට නොඑන සේවකයන් සේවය අතහැර ගියාසේ සලකනවා - තැපැල්පති

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලු සේවකයන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කර ඇති බැවින් සියලු සේවකයන් අද (19) වන විට සේවයට වාර්තා කළ යුතු බවත්, නො එසේ නම් ඔවුන් තනතුර අතහැර ගියාසේ කටයුතු කරනු ඇති බවත් තැපැල්පති රෝහණ අභයරත්න මහතා සියලු තැපැල් සේවකයන් වෙත නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කරයි.

එම නිවේදනයෙහි මෙසේද දැක්වෙයි.

'සියලුම තැපැල් කාර්යාල විවෘත කර රාජකාරි කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සහ ආරක්ෂාව සැපයීමේ වගකීම මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සතුය. ඒ සඳහා අදාළ ප්‍රදේශයේ පොලිසියේ සහාය ලබා ගත හැකි අතර, මේ සම්බන්ධයෙන් පොලිස්පතිතුමා දැනුවත් කර ඇත.' 'සේවයට වාර්තා නොකරන තාවකාලික, අනියම්, ආදේශක, වැඩබලන සහ පත්වීම් ස්ථිර නොකරන ලද කාර්ය මණ්ඩලයේ රැකියා සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ තවදුරටත් පරිපාලනය විසින් වගකියනු නොලැබේ. 'කාර්යභාර තැපැල් ස්ථානාධිපති හා අංශභාර ප්‍රධානීන් තමන්ගේ වගකීම හා කාර්යභාරය තැපැල් ස්ථානාධිපති අත්පොත, තැපැල් රෙගුලාසි සහ රාජ්‍ය සේවකයන්ට අදාළ විධිවිධාන අනුව කටයුතු කළ යුතු බව අවධාරණය කරන බව ද තැපැල්පතිවරයා නිකුත් කළ නිවේදනයෙහි දැක්වෙයි.

 


නව අදහස දක්වන්න