අභාවයන් | දිනමිණ

අභාවයන්

මුන්නක්කරේ “නිසලදිය” කන්‍යාරාමයේ ගරු තිරිමාන්න හෙට්ටිගේ සෝබා නාලිනි කන්‍යා සොහොයුරිය ස්වර්ගස්ථ වූවාය. දිව්‍ය පූජා යාගය සහ අවසන් කටයුතු 20 වන දින බදාදා ප.ව. 3.00 ට නායකකන්ද යහපත් එඬේරා කන්‍යාරාමයේදී සිදු කෙරේ.
068058

 


නව අදහස දක්වන්න