පාර්ලිමේන්තුවේ හිමිකම් ඔප්පුව කථානායකවරයාට | දිනමිණ

පාර්ලිමේන්තුවේ හිමිකම් ඔප්පුව කථානායකවරයාට

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර පිහිටි ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ විධිමත් පැවරුම් සහතිකය වසර 40කට පසුව අද කථානායක කරු ජයසූරිය වෙත භාර දීමට නියමිතව තිබේ.

 ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිල විසින් මෙය භාරදීමට නියමිතව ඇති බව වාර්තාවේ.

මෙතෙක් කලක් පාර්ලිමේන්තුවේ හිමිකම තහවුරු වූයේ, හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකු වූ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතා ලබා දුන් සන්නස් පත්‍රයකිනි.

 

 

නව අදහස දක්වන්න