දුම්රියක උපත ලැබූ දරුවාට පොදු ප්‍රවාහනය නොමිලේ | දිනමිණ

දුම්රියක උපත ලැබූ දරුවාට පොදු ප්‍රවාහනය නොමිලේ

පැරිසියේ දුම්රියක් තුළ උපත ලැබූ පිරිමි දරුවකුට වයස අවුරුදු 25 වන තුරු නාගරික පොදු ප්‍රවාහන සේවය විසින් නොමිලේ ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබා දී තිබේ. පසුගිය 19 වැනි දා නාගරික පොදු ප්‍රවාහන සේවය ට්විටර් පිටුවේ සටහන් කළේ දුම්රිය තුළ අනපේක්ෂිත දරු උපතක් සිදු වූ බවයි. එම මවට සුබ පතමින් තවත් ටිවිටර් පණ්විඩයක් මගින් අලුත උපන් බිලිඳාගේ වයස අවුරුදු 25 වන තුරු නො‍මිලේ ප්‍රවාහන පහසුකම් පිරිනැමෙන බව සටහන් කර තිබේ.

මේ හදිසි දරු උපත සඳහා මගීන් මෙන්ම හදිසි සේවා සහායකයන් සහ දුම්රිය සේවකයන්ගේ සහාය ලැබී ඇත. මේ අතරතුර එම දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ගමනාගමනය ද නැවතූ බව වාර්තා වේ.

 


නව අදහස දක්වන්න