විනය කඩ කළ ජෙෆ්රි වැන්ඩර්සේ ගෙදර එවයි | දිනමිණ

විනය කඩ කළ ජෙෆ්රි වැන්ඩර්සේ ගෙදර එවයි

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ජෙෆ්රි වැන්ඩර්සේ කොදෙව් – ශ්‍රී ලංකා තෙවන ටෙස්ට් තරගයට පෙර නැවත ශ්‍රී ලංකාවට ඒවා තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ගිවිසුමේ තිබූ විනය කරුණු කඩ කිරීම හේතුවෙන් ඔහු නැවත ශ්‍රී ලංකාවට එවූ බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිවේදනය කරයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ කළමනාකාරීත්වයේ දැනුම්දීම පරිදි, මෙම තීරණය ගත් බව ඔවුන් වැඩි දුරට ත් නිවේදනය කළේය.


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...