තුර්කි මහ මැතිවරණය අදයි | දිනමිණ

තුර්කි මහ මැතිවරණය අදයි

ජනාධිපති තායිප් අර්ඩවාන් තවත් පස් වසරක් සඳහා බලය අපේක්ෂා කරන තුර්කි මහ මැතිවරණය අද පැවැත්වෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය විර්තා කර තිබේ

ජනාධිපතිවරණ සහ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය එක්වර පැවැත්වේ.

තුර්කි ජනාධිපතිවරණය සහ මහ මැතිවරණය ලබන වසරේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණ ද ජනාධිපති අර්ඩවාන් විසින් එම මැතිවරණ කලින් පැවැත්වීමට තීරණය කළහ.


නව අදහස දක්වන්න