මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජාතික සතිය අද සිට | දිනමිණ

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජාතික සතිය අද සිට

උදුලා පීරිස්

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජාතික සතිය අද (26) සිට ජුලි 2 දක්වා පැවැත්වීමට රජය කටයුතු යොදා ඇත. මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යසනයෙන් රට මුදා ගැනීමේ අරමුණ ඇතිව මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ සතිය ක්‍රියාවට නැංවීමට රජය තීරණය කර ඇත.

මතින් නිදහස් ශ්‍රී ලංකාවක් බිහිකිරීම උදෙසා දීප ව්‍යාප්තව මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනයට එරෙහි වෙමින් 'මතින් නිදහස් රටක්' ජාතික වැඩ සටහන යටතේ මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යසනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව මුදා ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් අදාළ සතිය ඇතුළත දීපව්‍යාප්ත වැඩ සටහන් ක්‍රියාවට නැංවීමට නියමිතය.

ඒ සඳහා අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය හා මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජනාධිපති කාර්යය සාධන බළකායට සම්බන්ධිත අනෙකුත් ආයතන සමඟ එක්ව පැවැත්වෙන මේ සතිය මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය හා නීති විරෝධී ප්‍රවාහනයට එරෙහි ජාත්‍යන්තර දිනයට සමගාමීව මෙම සතිය පැවැත්වේ.

සියලුම රාජ්‍ය ආයතනවල මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයට එරෙහි බලගැන්වීම සඳහා මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ කමිටු පිහිටුවා ඒවා සක්‍රියව පවත්වා ගනිමින් මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය නිසා වෘත්තීමය ගෞරවයට වන හානිය, කාර්යක්ෂමතාවට සහ ඵලදායීතාවට වන හානිය පිළිබඳ රාජ්‍ය නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩ සටහන් සංවිධානය, දුම්පානය හා මද්‍යසාර පිළිබඳ රූපමය අවවාද ඇතුළත් පුවරු සෑම රාජ්‍ය ආයතනයකම ප්‍රදර්ශනය කළයුතුවන අතර මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය ප්‍රචාරණය වන සුළු හෝ දර්ශන ඇතුළත් පුවරු, චිත්‍ර නිර්මාණයන් රාජ්‍ය ආයතන පරිශ්‍රයන් තුළ ප්‍රදර්ශනය කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කර ඇති අතර එවැනි තත්ත්වයන් සිදු නොවීමට ආයතන ප්‍රධානීන් වගබලාගත යුතු බව රාජ්‍ය පරිපාලන කළමනාකරන හා නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යංශ ලේකම් පත්මසිරි ජයමාන්න මහතා දන්වා සිටි.

තවද මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයේ ඇති අහිතකර ප්‍රතිවිපාක පෙන්නුම් කරමින් ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් තුලින් අදාළ පනිවුඩය සමාජයට මුදා හැරීමට කටයුතු කිරීමේ වගකීම සම්බන්ධයෙන් ද එමගින් ප්‍රකාශ කර ඇත. එසේම ආයතන වෙත පැමිණෙන සේවා ලාභීන් දැනුවත් කිරීමට ඒ සම්බන්ධයෙන් දැන්වීම් පුවරු, පෝස්ටර්, බැනර් ආදිය මගින් ප්‍රදර්ශනය කරන ලෙසද අදාල දැනුවත් කිරීම් ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය ෙවත හා තමාවෙත ලැබීමට සලස්වන ෙලසද කීය.


නව අදහස දක්වන්න