සංචා­රක කර්මා­න්තයේ රැකියා අවස්ථා 20000ක් පුරප්පාඩුයි | දිනමිණ

සංචා­රක කර්මා­න්තයේ රැකියා අවස්ථා 20000ක් පුරප්පාඩුයි

මෙරට සංචාරක කර්මාන්තය පිළිබඳව සිදු කරන ලද සමීක්ෂනයකට අනුව 2028 වන විට පුහුණු ශ්‍රමිකයින්අනුව 20,000 ක පමණ සේවක හිඟයක් පවතිනු ඇති බවට හඳුනාගෙන ඇත.

දැනට ක්‍රියාත්මක වන පුහුණු පාඨමාලාවනට අනුව වසරකට හෝටල් පාසැල්වලින් පුහුණුව ලබනුයේ 10,000 දෙනෙක් පමණි. හඳුන්වාදී ඇති නව පාඨමාලාවන් ගෙන්ද වාර්ෂිකය වැඩිවී ඇත්තේ 200 ක පමණ ප්‍රමාණයකි.

මෙම හේතුව නිසා හෝටල් ක්ෂේත්‍රයේ පුහුණු ශ්‍රමිකයින් වැඩිකිරීම සඳහා නව වැඩපිළිවෙලක් හඳුන්වාදීමට රාජ්‍ය අංශයේ මෙන්ම පෞද් ගලික අං‍ශයේ සහයෝගයෙන් සැලසුම් කර තිබේ.

මෙම

නව විෂයමාලා පිළිබඳ ප්‍රහුණු වැඩසටහනක් මඟින් වෘත්තීය පුහුණු ආයතනවල උපදේශකයින් 200 ක් පුහුණු කිරීමට සැලසුම් කර ති‍බේ.

ජෙට්වින්ග්, ජෝන් කීල්ස්, ඩිල්මා සහ ෂැන්ග්‍රී ලා ලා වැනි සංචාරක නිපැයුම්කරුවන්ගේ සහාය ඇතිව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය (SLTDA), ලංකා හෝටල් පාසල, ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය, තාක්ෂණික හා වෘත්තීය අධ්‍යපන කොමිෂන් සභාව සහ ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය පිළිබඳ එක්සත් ජනපද නියෝජිතායතනය.එක්ව සැදුම්ලත් ආයතනයක් මඟින් මෙම වැඩ සටහන ක්‍රියාවට නන්වයි.

පර්යේෂකයින් පවසන්නේ අනාගත අවශ්‍යතාවටය ගැලපෙන අයුරින්සැලසුම් සකස්කලයුතු බවයි.

2017 අවසන් වන විට හෝටල් සහ අතිරේක නිවාස සංචාරක අධිකාරියෙහි නිල වශයෙන් 35,986 ක් ලියාපදිංචි කර ඇත. ලියාපදිංචි නොකරන ලද හෝටල් හා අමුත්තන්ගේ නිවාස ද තිබේ.මේවායේ තත්වයන් ප්‍රම්තියනට අනුව වැඩි දියුනු කිරීම සඳහා ද සැලසුම් සකස් කිරීම මෙම වැඩ පිළිවෙලෙහි තවත් අදියරයකි.

නිපුණතා කමිටුව විසින් සකස් කරන ලද පස් අවුරුදු සැලැස්ම හෝටල් පාසල්වල විෂයමාලා නංවාලීම හා ඒවායේ තත්වය තවදුරටත් නඟා සිටුවීම සඳහා සැලසුම් කරයි.

එපමණක් නොව, නම්‍යශීලී ආකාරයෙන් සත්කාරක සේවය සංවර්ධනය කිරීමටද අපේක්ෂිතයි. වඩාත් සාමාන්‍යා මට්ටමේ ඇති කාඹර පහසු කම් දියුණු කිරීම , නුහුහුණු සේවක යින් පුහුණු කිරීම වැනි වැඩසටහන්ද මීට ඇතුලත්වේ.මේ අනුව

එමෙන්ම පාසල් විෂය නිර්දේශයනට අනුකූල පරිදි

ද්වීතීය පාසල් ගුරුවරු ද පුහුණු කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.

සාම්ප්‍රදායික අදහස් හා නොදැනුවත් කම නිසා ඇතැම් තරුණ තරුණියන් කර්මාන්තයට බැඳී නොමැති බව හඳුනාගෙන ඇති අතර කර්මාන්තයට සම්බන්ධ වීම පිළීබඳව විශේෂයෙන්ම දෙමාපියන් ගැහැණු ළමයින්ට විරෝධය දක්වන බවට හඳුනාගෙන ති‍බේ.වෘත්තීය මාර්ගෝප දේශනය මෙන්ම දැනුවත් කිරීම මඟින් මෙබඳු තත්වයන් සමනය කිරීමට අපේක්ෂාකෙරේ.

එමෙන්ම

වඩා හොඳ තීරණ ගැනීම සඳහා දේශීය හා ජාත්‍යන්තර ප්‍රවණතා පිළිබඳව යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා ගැනීමට පර්යේෂණ ඒකකයක් ද පිහිටුවීමටද සැලසුම් කරති‍බේ.


නව අදහස දක්වන්න