නෙල­ර්ලන්ත විද්‍යා­ර්ථින්ගේ ලංකා සංග­මයේ 47 වැනි මහා සභා රැස්වීම | දිනමිණ

නෙල­ර්ලන්ත විද්‍යා­ර්ථින්ගේ ලංකා සංග­මයේ 47 වැනි මහා සභා රැස්වීම

නෙදර්ලන්ත විද්‍යාර්ථින්ගේ සංගමයේ 47 වැනි මහා සභා රැස්වීම ශ්‍රී ලංකාවේ නෙදර්ලන්ත තානාපතිනී යොහානා ඩෲනේවාඩ් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගිය දා (24) ගොරකාන, පානදුර ‘කිරල අයිලන්ඩ්’ හෝටලයේ දී පැවැත්විණ.

නෙදර්ලන්තයේ වැඩි දුර අධ්‍යාපනය ලැබූ ශ්‍රී ලාංකිකයන් 690කින් පමණ සමන්විත මේ සංගමයේ සාමාජිකයන් රජයේ සහ පුද්ගලික අංශයේ වගකිවයුතු තනතුරු දරන්නන් වන අතර, පසුගිය අවුරුදු 47 පුරාවටම ඔවුහු නෙදර්ලන්ත විද්‍යාර්ථින්ගේ සංගමය හා එක්ව ස්වේච්ඡාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ සමාජ සුබසාධන කාර්යයන්හි නිරත වූහ.

ඉදිරිපෙළ වමේ සිට දකුණට - තමරා මල්ලවාරච්චි මහත්මිය, අජිත් ඩී. සිල්වා මහතා, එස්. ජී. පුංචිහේවා මහතා, එස්. පී. සී කුමාරසිංහ මහතා, ශ්‍රී ලංකාවේ නෙදර්ලන්ත තානාපතිනී යොහානා ඩෲනේවාඩ් මහත්මිය, ආර්. පී. විමල‍සේන මහතා, ජේ. පරණමාන මහතා, එස්. එම්. එස්. බී. නියන්ගොඩ මහතා සහ සරත් ජයතිලක මහතා.

දෙවන පෙළ වමේ සිට දකුණට - නිව්ටන් කරුණාරත්න මහතා, ඩබ්ලිව්. එච්. මුණසිංහ මහතා, ටී. ජී. විජේරත්න මහතා, නිහාල් ප්‍රනාන්දු මහතා, එස්. හෙට්ටිආරච්චි මහතා, අරුණ වික්‍රමාරච්චි මහතා, ලින්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා, මහින්ද පද්මසිරි මහතා සහ ආචාර්ය බද්‍රානි තෝරදෙණිය මහත්මිය.


නව අදහස දක්වන්න