ඊශ්‍රායලය ඩ්‍රෝන යානයක් වෙත එල්ල කළ රොකට් ප්‍රහාරය - VIDEO | දිනමිණ

ඊශ්‍රායලය ඩ්‍රෝන යානයක් වෙත එල්ල කළ රොකට් ප්‍රහාරය - VIDEO

ඊශ්‍රායලය: IDF රොකට්ටුවකින් සිරියාවෙන් අතුලු වුන ඩ්‍රෝන යානයක් "ගෝලන් හයිට්ස්" ප්‍රදෙශයේ සුණු විසුනු වන අයුරු. (VIDEO)

ටෙල් අවිව් දිනමිණ මාන්ඩලික වාර්තාකරුගෙන්


නව අදහස දක්වන්න