අතහැර දමා තිබෙන සියලුම වැව් සංවර්ධනයට | දිනමිණ

අතහැර දමා තිබෙන සියලුම වැව් සංවර්ධනයට

ප්‍රයෝජනයට නොගෙන අතහැර දමා තිබෙන වැව් සියල්ල “වැව් දහසක් - ගම් දහසක්” වැඩපිළිවෙළ යටතේ නැවත සංවර්ධනය කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය තීරණය කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජල මූලාශ්‍ර ආරක්ෂාව හා සංරක්ෂණය සුළු වාරිමාර්ග නඩත්තු සහ සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව දැනට අපේ රටේ ඇති සුළු වාරිමාර්ග යෝජනා ක්‍රම සංඛ්‍යාව 37,928ක් වන අතර එයින් 12,500ක් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා යෝජනා ඉදිරිපත් කරන ලද බවද අතහැර දමන ලද වැව් සංඛ්‍යාව 2,055ක් බවද කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසයි. මීට අමතරව අතහැර දමන ලද අමුණු සංඛ්‍යාව 1,578 කි.

මෙම අතහැර දමන ලද වැව් සහ අමුණු සියල්ලම ඉදිරි වසර 03 තුළ ප්‍රතිසංවර්ධනය කිරීමට සැලසුම් සකස් කරන ලෙස කෘෂිකර්ම ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් දෙන ලද අතර අද (12) ඇරඹෙන “වැව් දහසක් - ගම් දහසක්” වැඩපිළිවෙල යටතේ මෙම සංවර්ධන කටයුතු සිදුකිරීමට නියමිතයි. ඒ සඳහා වැයවන මුදල් රජය විසින් ලබාදීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ උපදෙස් අනුව කටයුතු කරන බව කෘෂිකර්ම ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

ගොවිතැනට අවශ්‍ය ජලය ගොවීන්ට ලබාදීමට අදාළව ගංඟා ද්‍රෝණී 20 යටතේ ග්‍රාමීය වැව් එල්ලංගා පද්ධති 1,166ක් හදුනාගෙන ඇති අතර එම එල්ලංගා පද්ධති සංවර්ධනය සඳහා මෙම වසර තුළ රුපියල් මිලියන 300ක මුදලක් වැය කෙරේ. දැනට අප රටේ විධිමත් පරිදි ජල පහසුකම් නොමැති වීමත් ජනතාවගේ උනන්දුවක් නොතිබීමත් නිසා පුරන්ව ඇති කුඹුරු ප්‍රමාණය අක්කර 130,864 ක් වන අතර ඉන් දැනටමත් රතු නිවේදන නිකුත් කිරීම නිසා කුඹුරු අක්කර 15,058ක් වගාකිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවද ඇමැතිවරයා පෙන්වාදෙයි.

“අපි වවලයි - අපි කන්නේ” වැඩපිළිවෙල සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා දිවයිනේ සියලු ඉඩම්වල බෝග වගා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ද ඇමැතිවරයා ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට හා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් දී ඇත.


නව අදහස දක්වන්න