රියැදුරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා නව ක්‍රමයක් | දිනමිණ

රියැදුරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා නව ක්‍රමයක්

පරිගණක ස්පර්ශ තිරය භාවිතයෙන් රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ විභාගයට පෙනී සිටීමේ නව ක්‍රමවේදයක් අද හඳුන්වා දුන්නේ ය.

ඒ රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා දැනට පැවැත්වෙන ලිඛිත පරීක්ෂණ වෙනුවටයි.

වේරහැර පිහිටි මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේදී අද මෙම අවස්ථාව සිදු කෙරිණ.

මෙම නව ක්‍රමවේදයට අනුව රියැදුරු බලපත්‍ර අපේක්ෂකයින්ට භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම අදාළ විභාගයට පෙනී සිටීමේ අවස්ථාව හිමි වේ.

ලිඛිත විභාගයේදී මෙන් ම පරිගණක ස්පර්ශ තිරය භාවිතයෙන් රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේදී විභාගයේදී අපේක්ෂකයෙකුට ඒ වෙනුවෙන් ලැබෙන කාල සීමාව පැයකි.

එක් එක් අපේක්ෂකයාට වෙන වෙනම ප්‍රශ්න සැපයෙන බැවින් විභාග වංචා සිදු කිරීමේ හැකියාවක් ‍මෙම ක්‍රමවේදය සතු නොවන අතර විභාගයට මුහුණ දීමෙන් පසු ඒ මොහොතේදී ම තමන්ගේ ප්‍රතිඵල දැනගත හැකි ය.

මීට අමතරව විභාගය සඳහා ඉතිරිව ඇති කාල සීමාව පරිගණක තිරය මත සඳහන් වීම, එක් එක් අයැදුම්කරුට පරීක්ෂණයට මුහුණ දී අවසන් වූ වහාම ඔවුන්ගෙන් සමත් අය හට පුහුණුවන්නෙකුගේ අවසර පත්‍රය ලබා ගැනීමට ද අසමත් අයට යළි පරීක්ෂණය සඳහා දිනයක් ලබා ගැනීමට ද මෙම නව ක්‍රමවේදය මගින් අවස්ථාව සලසා තිබේ.

ඒ අනුව ‍වේරහැර පිහිටි මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේදී දිනකට අවශ්‍යතාව පරිදි විභාග වාර ගණනාවක් පැවැත්වීමේ හැකියාව පවතින අතර එක් වරකට අපේක්ෂකයින් 143 දෙනෙකුට පරිගණක ස්පර්ශ තිරය භාවිතයෙන් රියැදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ විභාගයට පෙනී සිටිය හැකි ය.

2019 වසර වන විට මෙම ක්‍රියාවලිය සිය සෙසු ශාඛා 24දී ද ක්‍රියාවට නැංවීමට කටයුතු කර ඇති බවයි මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරන්නේ.


නව අදහස දක්වන්න