කළුතර සිනමා හල් 2ක් ලක්ෂ 43½ ක විනෝද බදු ගෙවා නෑ | දිනමිණ

කළුතර සිනමා හල් 2ක් ලක්ෂ 43½ ක විනෝද බදු ගෙවා නෑ

කළුතර නගර සීමාවේ පවත්වාගෙන යන සිනමාහල් දෙකකින් රුපියල් 4350371.68ක හිඟ විනෝද බදු මුදලක් 2018 අප්‍රේල් මස 30 දක්වා කළුතර නගර සභාවට අය විය යුතුව ඇති අතර එම මුදල අය කර ගැනීම සඳහා කළුතර නගර සභාව එම සිනමාහල් දෙකට එරෙහිව කළුතර දිසා අධිකරණයේ නඩු පවරා ඇත.

එක් සිනමාහලකින් රුපියල් 2096792.99 ක මුදලක් ද, අනෙක් සිනමාහලෙන් රුපියල් 2253578.69ක මුදලක් ද කළුතර නගර සභාවට අයවිය යුතුව තිබේ.

විනෝද බදු ආඥාපනත අනුව 5% - 25% දක්වා බදු මුදලක් අය කරගත හැකි අතර කළුතර නගර සභාව 2000 වසරේ සිට 20%ක විනෝද බද්දක් අය කර තිබිණි.

සිනමා කර්මාන්තයට දිරිගැන්වීමක් වශයෙන් විනෝද බදු ප්‍රතිශතයෙන් 10%ක් සිනමාහල් මගින්ද, ඉතිරිය මහා භාණ්ඩාගාරය මගින්ද ප්‍රතිපූර්ණය කිරීම සඳහා රජය මගින් 1999.11.19 දින ගත් තීරණය අනුව විනෝද බදු අය කර ගැනීම සිදුවූ අතර 2010 වනවිට රජය බදු මුදල් ප්‍රතිපූර්ණය කිරීම අත්හිටුවන ලදී.

මේ සම්බන්ධයෙන් සිනමා ශාලා හිමියන් ඉදිරිපත් කළ පෙත්සමක් 2017 ජූනි 12 දින විභාග කළ බස්නාහිර පළාත් සභාවේ පෙත්සම් කාරක සභාව මේ පිළිබඳ ප්‍රධාන ඇමැතිවරයාට කරුණු ඉදිරිපත් කරන ලෙස අදාළ පාර්ශ්ව වෙත දන්වා ඇත.

ඒ අනුව සිනමාශාලා හිමියන් කරුණු ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේ දී යම් සහනදායි ප්‍රතිශතයක් යටතට මෙම බද්ද ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවශ්‍යතාව පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන ලෙස බස්නාහිර පළාතේ පළාත් පාලන කොමසාරිස් කාර්යාලයේ නීති නිලධාරී වෙත දැනුම්දී තිබේ.

මේ යටතේ 2018.01.01 සිට විනෝද බද්ද 7.5% දක්වා අඩුකර ගැසට් කිරීමට අදාළ ලිපි ලේඛන කළුතර නගර සභාව මගින් සකස්කර බස්නාහිර පළාත්පාලන කොමසාරිස් වෙත යවා තිබේ. මේ අතර හිඟ විනෝද බදු මුදල් ගෙවිය නොහැකි බව අදාළ සිනමාහල් හිමියන් කළුතර නගර සභාවට දන්වා තිබේ.

ඉතා ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශ වන පානදුර නගර සභාව, දෙහිවල ගල්කිස්ස මහ නගර සභාව හා බොරලැස්ගමුව නගර සභාව ද අය කෙරෙනුයේ 7.5%ක විනෝද බද්දක් බව මෙහිදී අනාවරණයවී තිබේ.

සිනමා කර්මාන්තයේ උන්නතිය සලකා මෙවැනි බදු මුදලක් දැරීම අපහසු බැවින් යම් සහනයක් සැලසීමේ අවශ්‍යතාවක් ඇති බව කළුතර නගර සභාවේ මුදල් කමිටු රැස්වීමේ දී අවධානයට යොමු වී ඇත.

කළුතර මධ්‍යම සමූහ හා පාණදුර සමූහ


නව අදහස දක්වන්න