ලෝක පාපන්දු කිරුළ ප්‍රංශයට - UPDATE | දිනමිණ

ලෝක පාපන්දු කිරුළ ප්‍රංශයට - UPDATE

2018 පාපන්දු ලෝක කුසලාන අවසාන මහා තරඟය ජය ගන්නට ප්‍රංශය සමත් විය.

ඒ ප්‍රතිවාදීන් වූ ක්‍රොඒෂියාව ගෝල හතරට දෙකක් ලෙස පරාජය කරමින්.

ලෝක කුසලාන අවසාන මහා තරඟය - LIVE

2018 පාපන්දු ලෝක කුසලාන අවසාන මහා තරඟයේ පළමු අර්ධය අවසන් වන විට ගෝල දෙකට එකක් ලෙස ප්‍රංශය ඉදිරියෙන් පසුවෙයි

මෙවර අවසන් මහා තරඟයේදී ප්‍රංශයේ ප්‍රතිවාදීන් වී ඇත්තේ ක්‍රොඒෂියාවයි.

මේ එහි සජීවි දසුන්...


නව අදහස දක්වන්න