ලෝක පාපන්දු සජීවි අත්දැකීම් කොළඹ හිල්ටන් හෝටලයෙන් | දිනමිණ

ලෝක පාපන්දු සජීවි අත්දැකීම් කොළඹ හිල්ටන් හෝටලයෙන්

ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයේ සජීවි අත්දැකීම් ලබාගැනීමට ඊයේ (15) කොළඹ හිල්ටන් හෝටලයට එක්වූ අති විශාල පිරිසෙන් කොටසකි මේ.

ඡායාරූපය - හිරන්ත ගුණතිලක


නව අදහස දක්වන්න