අභාවයන් පිළිබඳ දැන්වීම් | දිනමිණ

අභාවයන් පිළිබඳ දැන්වීම්

පාස්ටර් රාජන් - ලංකා පෙන්තකොස්ත සභාවේ,​ පාස්ටර් ජෙකබ් ජෙරාජ් (රාජන්) තුමා ජූලි 15 වන දා ස්වර්ගස්ථ විය. සාක්‍ෂි මෙහෙයන් 17 වන අඟහරුවාදා පෙ.ව. 9.00 ට සහ ප.ව. 5.30 ට කොළඹ 15,​ මට්ටක්කුලිය,​ රොද්‍රිගෝ පෙදෙස,​ අංක 11 දරන ලංකා පෙන්තකොස්ත සභා මූලස්ථානයේ පැවැත්වේ. අවමංගල මෙහෙය 18 වන බදාදා පෙ.ව. 8.30 ට පැවැත්වෙන අතර,​ අවසන් කටයුතු බොරැල්ල පොදු සුසාන භූමියේදී සිදු කෙරේ.079517


නව අදහස දක්වන්න