පෞද්ගලික පන්ති 31න් රාත්‍රියෙන් පසු තහනම් | දිනමිණ

පෞද්ගලික පන්ති 31න් රාත්‍රියෙන් පසු තහනම්

මෙවර උසස් පෙළ විභාගයේ පෞද්ගලික පන්ති පැවැත්වීම මේ මස 31 වන දා මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් පසු තහනම් වන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

විභාග කොමාසාරිස් ජනරාල් සනත් බී. පූජිත සඳහන් කළේ, ඒ අනුව එදින මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් පසු පෞද්ගලික පන්ති පැවැත්වීම, දේශන පැවැත්වීම සහ සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම තහනම් වන බව ය.

2018 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය අගෝස්තු මස 06 වන දා ආරම්භ වී සැප්තැම්බර් පළමු වන දා අවසන් වේ.

මෙවර උසස් පෙළ විභාගය සඳහා පාසල් සහ පෞද්ගලික අයැදුම්කරුවන් 321,469 දෙනෙකු විභාගයට පෙනී සිටීමට නියමිත ය.

 

 
 
 
 

නව අදහස දක්වන්න