පොලිසියේ 05කට හදිසි මාරුවීම් | දිනමිණ

පොලිසියේ 05කට හදිසි මාරුවීම්

පොලිස්පතිවරයාගේ නිර්දේශ මත පොලිස් කොමිෂන් සභවේ අනුමැතියට යටත්ව සේවා අවශ්‍යතා මත පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් තිදෙනෙකුට ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී ඇතැයි පොලිස් මූලස්ථානය සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව දළදා මාලිගාව පොලිස් ස්ථානාධිපති ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක ආර්.ටී.පී හලන්ගොඩ පොල්පිතිගම පොලිස් ස්ථානයටත්, පුලස්තිගම පොලිස් ස්ථානාධිපති පොලිස් පරීක්ෂක අයි.ඩබ්ලිව් බණ්ඩාර දළදා මාලිගාව පොලිස් ස්ථානයට මාරු කර යවා ඇත.

මල්ලාවි පොලිස් ස්ථානාධිපති පොලිස් පරීක්ෂක එම්. එස්. රාජනායක කැලණිය පොලිස් කොට්ඨාශය වෙත මාරු කර යවා තිබේ.


නව අදහස දක්වන්න