ගුවන් හමුදා ප්‍රද­ර්ශ­නය හා සැණ­කෙ­ලිය AIR TATTO-2018 | දිනමිණ

ගුවන් හමුදා ප්‍රද­ර්ශ­නය හා සැණ­කෙ­ලිය AIR TATTO-2018

ගුවන් හමු­දා­පති එයාර් මාර්ෂල් කපිල ජය­ම්පති මහ­තාගේ මඟ පෙන්වීම හා අධී­ක්ෂ­ණය යටතේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමු­දාව විසින් සංවි­ධාන කරනු ලබන ගුවන් හමුදා ප්‍රද­ර්ශ­නය හා සැණ­කෙ­ලිය AIR TATTO-2018 මේ මස 20 වැනිදා සිට 22 දක්වා වීර­විල ගුවන් හමුදා කඳ­වුරු පරි­ශ්‍ර­යේදී පැවැ­ත්වෙයි.

මෙම ප්‍රද­ර්ශ­න­යේදි ගුවන් හමු­දාවේ පෞඩ­ත්වය පිළි­බිඹු කර­මින් ගුවන් හමුදා ආර­ම්භයේ සිට මේ දක්වා විකා­ශය, එදා මෙදා තුර ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමු­දාව විසින් රට­ටත් ජන­තා­ව­ටත් සිදු­කළ කාර්ය­භාර්ය හා සේවා­වන් පිළි­බඳ ජන­තාව දැනු­වත් කිරිම මෙම­ගින් බලා­පො­රොත්තු වන මුලික අර­මුණු වෙයි. මෙම ප්‍රද­ර්ශ­න­යේදි ගුවන් කර­නම් හා සංද­ර්ශ­ණල රෙජි­මේන්තු විශේෂ බලකා භට­යන්ගේ ගුවන් යානා මගින් සිදු කරන මුදවා ගැනීමේ සජීවී සංද­ර්ශණ,පැර­ෂුට් සංද­ර්ශන,ගුවන් සුනඛ සංද­ර්ශන, සරඹ සහ තූර්ය වාදන සංද­ර්ශන, ප්‍රද­ර්ශන කුටි, වෙළෙඳ කුටි සහ රාත්‍රි සංගීත සංද­ර්ශණ ඇතුළු අංග­යන් රැසක් ගුවන් හමුදා වීර­විල කඳ­වුරු පරි­ශ්‍ර­යේදි ජන­තාව වෙනු­වෙන් ඉදි­රි­පත් කෙරේ.

මේ තුන්දින ප්‍රද­ර්ශ­නය පුරා පස්වරු 2.00 සිට රාත්‍රී 10.00 දක්වා මහ­ජ­න­තාව වෙනු­වෙන් මෙම ප්‍රද­ර්ශන හා සැණ­කෙ­ළිය විවෘ­තව පවතී.


නව අදහස දක්වන්න