නඩු විසඳන්න කාලය දෙන්න | දිනමිණ

නඩු විසඳන්න කාලය දෙන්න

දැනට විසඳීමට ඇති නඩු සංඛ්‍යාව හය ලක්ෂ පනස් දහස ඉක්මවන බව වාර්තා වේ.

සාපරාධී නඩුවක තීන්දුව දීමට වසර 20ක් පමණ ගත වන බව පෙනේ.

ඉඩම් නඩුවක තීන්දුව දෙන අවස්ථාව වන විට එම නඩුවේ පැමිණිලිකරුත් විත්තිකරුත් එලොව ගොස් ය.

නඩු විසඳීම කඩිනම් කිරීම සඳහා දැනට නඩු අහන වේලාව දෙගුණයක් දක්වා වැඩි කළ යුතුය. එසේම සෙනසුරාදා දිනවල ද නඩු ඇසිය යුතුය.

නඩු අහන වේලාව වැඩි කළ විට උසාවි කාර්ය මණ්ඩලයට අතිරේක පාරිශ්‍රමිකයක් ගෙවීමට ද කටයුතු කළ යුතුය.

කරුණාසේන දේවප්‍රිය
විශ්‍රාමික පරිපාලන නිලධාරී


නව අදහස දක්වන්න