අභාවයන් පිළිබඳ දැන්වීම් | දිනමිණ

අභාවයන් පිළිබඳ දැන්වීම්

ඊ. ඒ. පියසේන එපිටවල මහතා - රත්නපුර ප්‍රේමා එපිටවල (විශ්‍රාමික කම්කරු නිලධාරිණී) මහත්මියගේ ආදරණීය ස්වාමිපුරුෂයාවූද,​ කපිල දුෂාන්ත සහ මංජුල ප්‍රසන්නගේ ආදරණීය පියාණන්වූද,​ විශ්‍රාමික මහජන බැංකු කළමනාකරු සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික් විශ්‍රාමික බැංකු නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපතිව සිටි ඊ. ඒ. පියසේන එපිටවල මහතා අභාවප්‍රාප්ත විය. අවසන් කටයුතු ජූලි 25 බදාදා සවස 3.00 ට හිදැල්ලන,​ මංගෙදර පොදු සුසාන භූමියේදී සිදුකෙරේ. කන්දෙවත්ත,​ මංගෙදර,​ හිදැල්ලන,​ රත්නපුර.082726

ගරු ෆ්‍රාන්සස් තෙරෙස් පෙරේරා සොයුරිය - ස්වර්ගස්ථ වුවාය. භුමදානය ජුලි මස 25 වෙනි බදාදා පස්වරු 3.00 ට පැවැත්වෙන දිව්‍ය පූජාවෙන් පසු ජාවත්ත,​ කොළඹ 07 පොදු සුසාන භූමියේදී සිදු කෙරේ. ශුද්ධවූ පවුලේ ප්‍රාදේශීය ගෘහය,​ 90/​1,​ රොස්මීඩ් පෙදෙස,​ කොළඹ 07.082795

 


නව අදහස දක්වන්න