අභාවයන් පිළිබඳ දැන්වීම් | දිනමිණ

අභාවයන් පිළිබඳ දැන්වීම්

ඩබ්. කේ. ජී වැලිවිට මහතා - චන්ද්‍රාගේ ආදරණීය ස්වාමිපුරුෂයාවූද,​ මහේෂ් නැසීගිය රුවන්,​ ප්‍රදීපා සහ ගෝතමීගේ ආදරණීය පියාණන්වූද,​ කයිලා,​ පූර්ණි,​ සරත්,​ ලලිත් සහ ඩිලීෂියාගේ මාමණ්ඩියවූද,​ කණිෂ්ක,​ ඩිමිත්‍රි,​ වරුණ,​ නෙත්මි,​ ඩෘවී,​ මිනුර,​ මෙත්මා සහ විනුලිගේ ආරදණීය අප්පච්චි,​ සීයා වූ,​ ඩබ්. කේ. ජී. වැලිවිට මහතා අභාවප්‍රාප්ත විය. අවසන් කටයුතු අගෝස්තු 1 වන දින සවස 5 ට උඩහමුල්ල පොදු සුසාන භූමියේදී සිදු කෙරේ. මෙයට ශෝකයට පත් දූ දරු පිරිස. නො. 19,​ ජයගත් පාර,​ නාවින්න,​ මහරගම.085248

විජේරත්න සෝමා මහත්මිය‍ - (විශ්‍රාමික ගුරු අනුලා විද්‍යාලය) - නැසීගිය බී. එස්. විජේරත්න මැතිඳුන්ගේ භාර්යාවවූද,​ කීර්ති,​ ඌෂා යන අයගේ මෑණියන් අභාවප්‍රාප්ත විය. ජූලි 31 උදේ 9.30 ට නිවසින් පිටත්වේ. 15/​5,​ බලහේන්මුල්ල පටුමග,​ කිරුලපන.085380

 


නව අදහස දක්වන්න