අලගල්ල අම්බලම අභාවයටම යයිද? | දිනමිණ

අලගල්ල අම්බලම අභාවයටම යයිද?

මාවනැල්ල විශේෂ සමන් විජය බණ්ඩාර

වසර 100 ක් පරණ අරණායක, මැදිලිය, අලගල්ල අම්බලම මෙ වන විට අඹලන් තත්වයේ ඇති බව එම ප්‍රාදේශවාසීන් පවසයි. දැනට අම්බලමේ ඇති වහලය රදවා ඇති මුක්කු කිහිපයක්ම ඉතා අඹලන් තත්වයේ ඇති අතර ප්‍රාදේශවාසීන් පවසන්නේ මෙම ගරා වැටෙන අම්බලම ඉතා ඉක්මනින් නඩත්තු නොකර හොත් ඉක්මනින් කඩා වැටිමේ අවදානමක් ඇති බවයි.

කුඹුරු යායක් මැද පිහිටා ඇති අම්බලම ගොවිතැන් කටයුතු ඇති කාලයේදි බොහෝ දෙනෙක් සිය දෛනික කටයුතු වලට සහ විවේක ගැනිමට යොදා ගන්නා අතර අලගල්ල හරහා කලල්පිටිය ගමන් කරන ජනතාව වැසි පවතින විට ද මෙම අම්බලම ප්‍රයෝජනයට ගන්නා අතර කුඩා දරුවන් මෙන්ම වැඩිහිටියන් නිරන්තයෙන් විවේක ගන්නා මෙ ස්ථානයේ ඇති අම්බලම ඉතා නඩත්තු කර දෙන මෙන් ප්‍රදේශවාසීහු වගකිව යුත්තන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

නව අදහස දක්වන්න