වෛද්‍ය සභාවේ සභාපති ඉල්ලා අස්වෙයි | දිනමිණ


 

වෛද්‍ය සභාවේ සභාපති ඉල්ලා අස්වෙයි

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය කොල්වින් ගුණරත්න සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තාවේ.

ඔහු පසුගිය ඔක්තෝබර් මාසයේදී එම තනතුර සඳහා තේරි පත් විය.

නව අදහස දක්වන්න