හෙට වෛද්‍ය වර්ජනය ස්ථීරයි | දිනමිණ


 

හෙට වෛද්‍ය වර්ජනය ස්ථීරයි

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය විසින් දීප ව්‍යාප්තව පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ වෛද්‍ය වර්ජනය හෙට (03) උදෑසන 8.00 සිට ක්‍රියාත්මක කරන බව එම සංගමය ප්‍රකාශ කර තිබේ.

වර්ජනයට හේතු වන ප්‍රධාන කරුණු 10 ක් පිළිබඳ බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු කිරීම සඳහා මෙම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයට යොමු වූ බව සංගමය වැඩිදුරුටත් ප්‍රකාශ කරයි.

නව අදහස දක්වන්න