විශිෂ්ඨයන්ගේ සම්මාණ රාත්‍රිය - VIDEO | දිනමිණ

විශිෂ්ඨයන්ගේ සම්මාණ රාත්‍රිය - VIDEO

ශ්‍රී ලංකා කර්තෘ සංසදය සහ ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනය එක්ව සංවිධානය කරන 2017 වසරේ ජනමාධ්‍ය විශිෂ්ටතා සම්මාන රාත්‍රිය පසුගිය (31) ගල්කිස්ස මහා හෝටලයේදී උත්කර්ෂවත් අයුරින් පැවැත් වුනි.

එහිදී දිනමිණ වෙබ් අඩවිය, ඩේලි නිවුස් වෙබ් අඩවිය සහ අප සහෝදර තිනකරන් වෙබ් අඩවිය වෙත සම්මාන සහ සහතික පාත්‍ර හිමි විය.

dinamina.lk හොඳම වෙබ් ජාලය සඳහා කුසලතා සම්මානද, dailynews.lk හොඳම වෙබ් ජාලය සඳහා කුසලතා සම්මානද, thinakaran.lk හොඳම වෙබ් ජාලයට හිමි විශිෂ්ඨතා සම්මානයද දිනා ගැනීමට සමත් විය.

මෙම සම්මාන උළෙලේ තවත් විශේෂත්වයන් වන්නේ වෙබ් අඩවි වෙත සම්මාන ලබා දුන් වර්ශ දෙක තුලදි (2017-2018) අප වෙබ් අඩවි ත්‍රිත්වය අවස්ථා දෙකෙහිදීම සම්මාණයට පාත්‍ර වීමයි.

මෙහිදී දිනමිණ වෙබ් අඩවියට හිමි සම්මානය ලබා ගැනීමට දිනමිණ වෙබ් අඩවියෙ කතෘ අසංක බණ්ඩාර මාරතුගොඩද, තිනකරන් වෙබ් අඩවිය වෙත හිම් සම්මානය ලබා ගැනීමට එහි  කතෘත්වය දරණ රිස්වාන් සේගු මොහීදීන්ද මෙම සම්මාන උළෙලට සහභාගී විය.


නව අදහස දක්වන්න