පොලීසියේ ඉහළ පුටු රැසකට ස්ථාන මාරුවීම් | දිනමිණ

පොලීසියේ ඉහළ පුටු රැසකට ස්ථාන මාරුවීම්

පොලිස්පතිවරයාගේ නිර්දේශ මත ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතියට යටත්ව පොලිසියේ ඉහළ නිලධාරින්ගේ ස්ථාන මාරුවීම් සිදු කර ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයේ සඳහන් වන්නේ, පොලිස් නිලධාරින් 20කුගේ මෙලෙස ස්ථානමාරුවීම් සිදු කර ඇති බවයි.

එම ස්ථානමාරුවීම් අතර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ධුර 06ක්, පොලිස් අධිකාරී ධුර 03ක්, සහකාර පොලිස් අධිකාරී ධුර 02ක්, ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක ධුර 03ක් සහ පොලිස් පරීක්ෂක ධුර 06ක් සඳහන් වේ.


නව අදහස දක්වන්න