දුම්රිය වර්ජකයන්ට ඇඟිලි සටහන් යන්ත්‍ර අනිවාර්ය කරන්න | දිනමිණ

දුම්රිය වර්ජකයන්ට ඇඟිලි සටහන් යන්ත්‍ර අනිවාර්ය කරන්න

විජයානි එදිරිසිංහ

දුම්රිය ධාවනය නොකර වැඩ වර්ජනයක යෙදී සිටින දුම්රිය රියැදුරන්, නියාමකවරුන් සහ ස්ථානාධිපතිවරුන්ට ද සේවයට පැමිණීමේ සහ පිටව යාමේ ඇඟිලි සලකුණු සටහන් යන්ත්‍ර අනිවාර්ය කරන ලෙස දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ දස දහසක් පමණ වූ සෙසු තරාතිරම්වල සේවකයෝ රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරති. මේ වැඩ වර්ජනයේ යෙදී සිටින පිරිස දෙදහස් පන්සියයක් පමණ වෙයි. තවත් දසදහසක පමණ පිරිසක් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ විවිධ තරාතිරම්වල සේවය කරන අතර, ඔවුන් සියලු දෙනා ඇඟිලි සටහන් යන්ත්‍ර භාවිත කරන බව පවසති.

එහෙත් දුම්රිය රියැදුරන් සහ වර්ජනයේ යෙදී සිටින සෙසු පිරිස ඇඟිලි සටහන් භාවිත නොකරන නිසා විශාල අතිකාල වැටුපක් ලබා ගනියි.

ඔවුන්ට ද ඇඟිලි සටහන් යෙදීම අනිවාර්ය කළහොත් ඔවුන් ව්‍යාජ සටහන් යොදා ලබා ගන්නා රුපියල් ලක්ෂ ගණනක අතිකාල කෙසේවත් ලබා ගත නොහැකි බව ද කියා සිටියි. එම නිසා මේ වර්ජනයේ යෙදී සිටින පිරිසට ද ඇඟිලි සටහන් යොදා සේවයට පැමිණීම සහ පිටවීම සිදු කරන ලෙස ද ඔවුන් ඉල්ලා සිටියි.

තව ද ‍දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ සුළු පිරිසක් මෙසේ වර්ජනයේ යෙදී සිටිනවා මිස සමස්ත දුම්රිය සේවකයෝම මේ වර්ජනයේ යෙදී නැති බවත් ඔවුහු තව දුරටත් කියා සිටියි.


නව අදහස දක්වන්න