මන්නාරමෙන් හමුවූ අස්ථි කොටස් ගැන පරීක්ෂණ දිගටම | දිනමිණ

මන්නාරමෙන් හමුවූ අස්ථි කොටස් ගැන පරීක්ෂණ දිගටම

වව්නියාව උතුර සමූහ බන්දුල සෙනෙවිරත්න

මන්නාරමේ සතොස ගබඩා සංකීර්ණ භූමියේ කැණීම් සිදුකිරීමේ දී හමු වූ අස්ථි කොටස් සම්බන්ධයෙන් විශේෂඥ මතයන් අනාවරණය කර ගැනීම සඳහා තව දුරටත් පරීක්ණ සිදුකෙරෙමින් පවතී.

මන්නාරම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ මේ සම්බන්ධයෙන් පවතින නඩුවට අදාළව එම විමර්ශන කටයුතු බාධාවකින් තොරව සාර්ථකව සිදුකරගෙන යාම සඳහා මන්නාරම මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් පසුගිය 06 දින සිට එම කැණීම් සිදුකරන ප්‍රදේශය වෙත ඇතුළුවීම, ඡායාරූප ගැනීම හා දර්ශන පටිගත කිරීම තහනම් කරමින් නියෝගයක් නිකුත්කර තිබේ. අදාළ විමර්ශන කටයුතු අවසන් වී නොමැති හෙයින් එම විමර්ශනයන්ට ප්‍රමුඛතාව ලබා දෙමින් ඉදිරි විමර්ශන කටයුතු බාධාවකින් තොරව සිදුකරගෙන යාම සඳහා දේශීය විදේශීය විද්යුත්, මුද්‍රිත හා සමාජ ජාල යන මාධ්‍යවේදීන්ට හා බාහිර පුද්ගලයන්ට කැණීම් භාර නිලධාරීන්ගේ නිසි අවසරයක් නොමැතිව එකී කැණීම් සිදුකරන ප්‍රදේශය වෙත ඇතුළුවීම ඡායාරූප ගැනීම ඇතුළු ඉහත කී කටයුතු හා කැණීම් සම්බන්ධ සම්මුඛ සාකච්ඡා පැවත්වීමද මහේස්ත්‍රාත් නියෝගය මගින් තහනම්කර තිබේ.


නව අදහස දක්වන්න