මන්ත්‍රි ටී. රවිහරන්ට ඇප - UPDATE | දිනමිණ

මන්ත්‍රි ටී. රවිහරන්ට ඇප - UPDATE

උතුරු පළාත් සභා මන්ත්‍රී ටී. රවිහරන් අප පිට නිදහස් කර තිබේ.

උතුරු පළාත් මන්ත්‍රි ටී. රවිහරන් අත්අඩංගුවට - UPDATE

උතුරු පළාත් සභා මන්ත්‍රී ටී. රවිහරන් අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිසිය පවසයි.

මුලතිව් දිස්ත්‍රික් ධීවර දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් කාර්යාලයකට පහරදීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

රවිහරන් මුලතිව් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවයි පොලීසිය සඳහන් කළේ.

පසුගිය 02 වන දා මුලතිව් දිස්ත්‍රික් ධීවර දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් කාර්යාලයකට එළෙස  පහරදීම සිදු කර තිබුණි.


නව අදහස දක්වන්න