ගමෙන් බිහිවූ රණවිරුවෝ අගැයෙති | දිනමිණ


 

ගමෙන් බිහිවූ රණවිරුවෝ අගැයෙති

බෝම්බුවල - ත්‍රිවිධ හමුදා හාපොලිස් නිලධාරීන්ගේ විශ්‍රාමික සුබසාධක සංගමයේ දස වැනි සංවත්සරය නිමිත්තෙන් ගමෙන් බිහිවූ රණවිරුවන් විරුවරියන් ඇගැයීම සඳහා උපහාර උළෙලක් පැවැත්විණි. ඊට සහභාගී වූ සෑම දෙන සමූහ ඡායාරූපයකට පෙනී සිටි අයුරුයි මේ.

ඡායාරූපය - මතුගම මධ්‍යම නිමල් වීරසේන

නව අදහස දක්වන්න