කල්පිටිය පොලිසිය පාරට වැටෙයි ද? | දිනමිණ

කල්පිටිය පොලිසිය පාරට වැටෙයි ද?

කල්පිටිය පොලිසිය වසර 45ක්, තිස්සේ පවත්වාගෙන යන්නේ පෞද්ගලික ඉඩමක බවත්, මාසික කුලිය වශයෙන් පොලිසිය ඒ සඳහා රුපියල් 70,000 ක්, මුදලක් ගෙවන බවත් වාර්තා වේ. මේ වන විට එම ඉඩම් හිමිකරු කල්පිටිය පොලිසිය පවත්වාගෙන යනු ලබන ඉඩම යළි ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලීම් කරයි.

මේ නිසා පොලිසිය පාරට වැටීමට ආසන්න බව පසුගිය දා කල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන කමිටු රැස්වීමේ දී අනාවරණ විය. දුර බැහැර සිට සේවයට පැමිණෙන නිලධාරීන් සඳහා තනිකඩ සහ විවාහක නිවසනයන්, ක්‍රීඩා පිටියක්, මෙම පොලිස් ස්ථානයට ඇතුළත් කළයුතු බැව් ද එහි දී ප්‍රකාශ කැරිණි.

ඡායාරූපය - කල්පිටිය සමූහ

 


නව අදහස දක්වන්න