බස් නැවැතුම ජනතා අයිතියට පත් කරන්නැයි ඉල්ලති | දිනමිණ

බස් නැවැතුම ජනතා අයිතියට පත් කරන්නැයි ඉල්ලති

පසුගිය රජය පැවැති කාලයේ වැඩ ආරම්භ කළ ඌරුබොක්ක බස් නැවැතුම්පළ එම රජය පැවැති කාලයේම බස් නැවැතුම් පොළ ඉදිරිකිරීමේ වැඩ අතරමග නවතා දමා වල් බිහිවෙමින් තිබිණි. වර්තමාන රජය බලයට පත්වීමත් සමගම අතරමග වැඩ නතර කර තිබූ බස් නැවැතුම් පොළේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කර මේ වනවිට අවසන් අදියරට පැමිණ ඇත. ඌරුබොක්ක නගරයට විශාල අඩුපාඩුවක්ව පැවැති බස් නැවැතුමක් ඉදිකිරීම සඳහා වැඩ ආරම්භ කළත් මුදල් නොමැති කමින් අතරමග නවතා දමා තිබිණි.

මේ වනවිට බස් නැවැතුමේ අංගනය ඉදිකිරීම ඇතුළු අනිකුත් අඩුපාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා වර්තමාන රජය විසින් මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබාදීමෙන් පසු මෙසේ වැඩ ආරම්භ කර ඇත. දවසේ පැය 24 පුරාම ඌරුබොක්ක නගරයට බස් රථයක් පැමිණීම හෝ පිටවීම සිදුවන අතර දෛනිකව විශාල මගී ජනතාවක් බස් රථවල ගමන් කිරීම සඳහා ඌරුබොක්ක නගරයට පැමිණෙයි.

රාජ්‍ය සහ පුද්ගලික බැංකු, පොලීසිය, ප්‍රාදේශීය සභාව,ඌරුබොක්ක ජාතික පාසල ඇතුළු රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ආයතන රාශියක් පිහිටා ඇති ඌරුබොක්ක නගරයේ මගීන්ට අව්වට වැස්සට මෙන්ම වැසිකිළි පහසුකම් පවා නොමැතිව දැඩි දුෂ්කරතාවට මුහුණ දීමට සිදුව ඇති අතර බස් නැවැතුම් පොළේ වැඩ කඩිනමින් අවසන් කර ජනතා අයිතියට පත් කරන ලෙස වගකිවයුතු බලධාරින්ගෙන් ප්‍රදේශවාසීහු ඉල්ලා සිටිති.

සටහන සහ ඡායාරූපය -ඌරුබොක්ක විශේෂ ඒ. පී. දයාචන්දර


නව අදහස දක්වන්න