නව තැපැල්පති - රංජිත් ආරියරත්න | දිනමිණ

නව තැපැල්පති - රංජිත් ආරියරත්න

නව තැපැල්පතිවරයා ලෙස යූ.ජී. රංජිත් ආරියරත්න පත් කර තිබේ.

ඔහු මීට පෙර පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කලේය.

තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ඒ.එච්.එම්. හලීම් සඳහන් කළේ එම පත්වීම අද සිට ක්‍රියාත්මක බවයි.

මීට පෙර තැපැල්පතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ රෝහණ අබේරත්න පසුගිය 07 වැනි දා සිට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට අනුයුක්ත කිරිම හේතුවෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටු නිර්දේශ යටතේ මෙම නව පත්වීම සිදුකර ඇත.


නව අදහස දක්වන්න