මාස දෙක­කින් 25000කට රැකියා | දිනමිණ

මාස දෙක­කින් 25000කට රැකියා

ජාතික අධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරියෙන රටපුරා පුරප්පාඩුව පවතින රැකියා අවස්ථා 25000ක් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය පුහුණු වෘත්තීමය ශ්‍රමය දීපව්‍යාප්තව සැපයීමට පියවර ගන්නා බව ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු අධිකාරියේ සභාපති වෛද්‍ය සාරංග අලහප්පෙරුම මහතා දිනමිණට පැවැසීය.

‘විද්‍යා තාක්ෂණ පර්යේෂණ හා නිපුණතා සංවර්ධන වෘත්තීය පුහුණු හා කඳුර‍ට සංවර්ධන අමාත්‍යංශය සඳහා සරත් අමුණුගම ඇමැතිවරයා සහ කරුණාරත්න පරණවිතාන නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයාගේ පත්වීමෙන් ‍අනතුරුව අප වෙත ඉලක්ක කීපයක් ලබාදුන්නා. ඒ අනුව

1 දැනට අධ්‍යාපනය ලබන සුසුන් ප්‍රමාණය දෙගුණයක් බවට පත්කිරීම

2 පාඨමාලාවන් ජාතික හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් ගුණාත්මක තත්ත්වයට ගෙන ඒම

3ජාතික ඉලක්ක හා වෘත්තීය අවශ්‍යතා සලකා පාඨමාලා සැලසුම් කිරීම

මේ අනුව සති දෙකක කාලයක් තුළ අප දීපව්‍යප්ත සමීක්ෂණයක් සිදුකර පවතින රැකියා පුරප්පාඩු හඳුනා ගත්තා.’

මේ අනුව ඉදිකිරීම්, සංචාරක, මෝටර් ක‍ාර්මික, සෞඛ්‍ය සහ තොරතුරු තාක්ෂණය වැනි‍ ක්‍‍ෂේත්‍ර ආශ්‍රිතව රැකියා පුරප්පාඩු පවතින බවට හඳුනාගෙන තිබේ.

කාර්මික පුහුණු අධිකාරිය පවසන්නේ රටපුරා පවතික එම ආයතනයේ පුහුණු මධ්‍යස්ථාන හරහා ඔක්තෝම්බර් මස පළමුවැනිදා සිට පුහුණු කිරීම් ආරම්භ කරන බවයි. මාස දෙකක මුලික පුහුණු කාලයකට අනතුරුව පුරප්පාඩු ඇති රැකියා ස්ථානයේම පුහුණුව ලබා දීමට සැලසුම් කර ඇති අතර, අදාළ පාඨමාලාවේ මට්ටම හා විෂය ක්ෂේත්‍රයට අනුව නැවත වතාවක පන්ති කාමර තුළ කෙරෙන පුහුණුවීම් ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

මේ සඳහා අයදුම්පත් ලබාගැනීම මේ මස 15 දාසිට ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. 1951 දුරකතන අංකයට ‍ඇමතීමෙන් ‍හෝ ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු අධිකාරියේ (NITA) වෙබි අඩවිය වෙතින් වැඩි දුර විස්තර ලබා ගැනීමේ පහසුකම් සපයා ති‍බේ.

සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ කාර්මිකයන්, හෙද හෙදියන් උපස්ථායකවරු, සංචාරක ක්ෂේත්‍රය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය කෝකිවරු, පිළිගැනීම් නිලධාරීන්, කාමර සැකසී‍ම් ආදී සත්කාරක සේවය පදනම් කරගත් රැකියා මෙන්ම වාහන අලුත්වැඩියා කිරීම, විදුලි තාක්ෂණ ශිල්පය, පෙදරේරු වෘත්තිය ආශ්‍රිත මේ සියලු පාඨමාලාවන් කිසිදු ගෙවීමකින් තොරව අධ්‍යයන ලාභීන් ජීවත්වන ප්‍රදේශය තුළදීම හැදෑරීමට පහසුකම් සැපයා තිබීම වැදගත් කරුණකි.

ජාතික හා ජාත්‍යන්තර මට්‍ටමේ උසස් සහතිකයක් ලබාදීම මේ පාඨමාලාවන් සකස් කිරීමේ දී මූලික අභිප්‍රායවී ති‍බේ.

බුද්ධිකා බ්‍රාහ්මණගේ


නව අදහස දක්වන්න