ජෝන් කීල්ස් මඩ­ක­ල­පුව රෝහලේ හදිසි ප්‍රති­කාර ඒක­කය ඉදි­කි­රී­මට සහාය දෙයි | දිනමිණ

ජෝන් කීල්ස් මඩ­ක­ල­පුව රෝහලේ හදිසි ප්‍රති­කාර ඒක­කය ඉදි­කි­රී­මට සහාය දෙයි

2015 වසරේ දී ජෝන් කීල්ස් සමූහය විසින් Foundation Supporting a National Trauma Service in Sri Lanka නැමැති පදනමේ “ ශ්‍රී ලංකා BEAP ව්‍යාපෘතිය” (මඩකලපුව ශික්ෂණ රෝහලේ හදිසි අනතුරු ව්‍යාපෘතිය) සහ ශ්‍රී ලංකා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ජාතික කම්පන ප්‍රතිකාර සේවාවට සහාය දක්වමින් රාජ්‍ය පෞද්ගලික හවුල් ව්‍යාපාරිත්වය හරහා මඩකලපුව ශික්ෂණ රෝහලේ, මහල් තුනකින් සමන්විත වර්ග මීටර් 6202 ක අති නවීන අනතුරු හා හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකකයක් සඳහා අරමුදල් සපයා දෙන ලදී.

2018 ජූනි මස 17 වන දින මෙම නව පහසුකම විවෘත කරන ලද අතර, එහි ශල්‍යාගාරය ජෝන් කීල්ස් නමින් නම් කරන ලදී. ජෝන් කීල්ස් සමූහයේ ආයතනික සමාජ වගකීම් අංශයේ ප්‍රධානී නදීජා තම්බයියා පැවසුවේ "නව හදිසි අනතුරු හා හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකකයක අවශ්‍යතාවය සියලු ප්‍රධාන පාර්ශ්වකරුවන් විසින් හඳුනාගනු ලැබුවේ රෝහලේ දැනට ඇති තුවාල සඳහා ප්‍රතිකාර කරන කාමරයේ ඇති සීමිත ඉඩකඩ හා සම්පත් හිඟකම නිසා පමණක් නොව, අනිකුත් හදිසි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන වලින් එය දුරස්ථව පිහිටිම, සිවිල් යුද්ධය අතරතුර එහි තිබූ කලබල සහ එම ප්‍රදේශවාසීන්ගේ වැඩිවන අවශ්‍යතාවයන් හේතුවෙන්” බවයි. සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛයෙකු ලෙස කටයුතු කරන ආයතනයක් ලෙස, සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ආසන්නව පිහිටා ඇති සහ අති නවීන වෛද්‍ය පහසුකම්වල වැදගත්කම ජෝන් කීල්ස් සමූහය විසින් හඳුනා ගෙන ඇත. “මඩකලපුව ශික්ෂණ රෝහලේ හදිසි අනතුරු ව්‍යාපෘතියේ හවුල්කරුවෙක් බවට පත්වීම සම්බන්ධයෙන් අප ඉමහත් ප්‍රීතියට පත්වන අතර, ජෝන් කීල්ස්හි ආයතනික සමාජ වගකීම් අංශය වන ජෝන් කීල්ස් පදනමෙහි ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණෙන්, ඒ හරහා රුපියල් මිලියන 26ක ප්ලැටිනම් අනුග්‍රාහිකත්වයක් මඟින් අපගේ සහයෝගය ලබා දෙන ලදී”. අැය වැඩිදුරටත් පැවැසීය.


නව අදහස දක්වන්න