ඉන්දියාවේ 72 වැනි නිදහස් දින සැමරුම මෝදිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් | දිනමිණ

ඉන්දියාවේ 72 වැනි නිදහස් දින සැමරුම මෝදිගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

ඉන්දියාවේ 72 වැනි නිදහස් දින සැමරුම ඊයේ (15) නව දිල්ලියේ රතු බලකොටුවේ දී අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අති උත්කර්ෂවත් අයුරින් පැවැත්විණි. මෙහිදී ආයුෂ්මන්ත් භාරත් නම් සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය අගමැති මෝදී විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී.

මෙමගින් ඉන්දීය පවුල් කෝටි10 කට ජාතික සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ සැලසුමක් හිමි වනු ඇත. ඒ අනුව ප්‍රතිලාභ ලබන ඉන්දියානුවන් සංඛ්‍යාව කෝටි 50කට ආසන්න වන අතර වසරකට එක් පවුලක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ පහක සෞඛ්‍ය රක්ෂණාවරණයක් හිමි වේ. මෙහිදී ජාතිය ඇමතූ අගමැතිවරයා මෝසම් වැසි හේතුවෙන් ඇති වූ ගංවතුර තත්ත්වයෙන් පීඩාවට සහ මරණයට පත්වූවන් වෙනුවෙන් සිය ශෝකය ප්‍රකාශ කළේය.

 නව අදහස දක්වන්න