බෝතොට කනිටු විදු­හලේ ගොඩ­නැ­ඟි­ල්ලක් අව­දා­න­මක | දිනමිණ

බෝතොට කනිටු විදු­හලේ ගොඩ­නැ­ඟි­ල්ලක් අව­දා­න­මක

කටු­ග­ස්තොට අධ්‍යා­පන කලා­ප­යට අයත් බෝතොට කනිටු විදු­හලේ අඩි එක­සිය විස්සක දිගින් හා අඩි විසි­ප­හක පළ­ලින් යුක්ත ගොඩ­නැ­ඟිල්ල අබ­ලන් තත්ත්ව­යට පත්ව තිබෙන නිසා එහි පන්ති පව­ත්වා­ගන යාමට නොහැකි තත්ත්ව­යක් දැනට වසර දෙකක කාල­යක පටන් උද්ග­තව පවති .මේ තත්ත්වය සම්බ­න්දව පළාත් අධ්‍යා­පන බල­ධා­රින් දැනු­වත් කර ඇති අතර ඉන්ප­සුව පළාත් අධ්‍යා­පන අමා­ත්‍යං­ශය හා පළාත් ආණ්ඩු­කා­රය සිය අව­දා­නය යොමු­කර මේ ගොඩ­නැ­ඟිල්ල අලු­ත්වැ­ඩියා කර දිමට අදාළ උප­දෙස් ලබා ඇත .පළාත් ඉන්ජි­නේරු සේවා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ අධ්‍යා­පන ගොඩ­නැ­ඟිලි අනුව මේ පැරැණි ගොඩ­නැ­ඟිල්ල වෙනු­වට නව දෙම­හල් ගොඩ­නැ­ඟි­ල්ලක් මේ ස්ථානයේ ඉදි­කර දිමට රුපි­යල් මිලි­යන දහ­තු­නක ඇස්ත­මේ­න්තු­වක් සකස් කර වස­ර­කට වැඩි කාල­යක් ගතව තිබු­ණද එම ගොඩ­නැ­ඟිල්ල ඉදි­කි­රිම මේ දක්වාම සිදු­කර නැත .මේ තත්ත්වය යටතේ සිසු දරු­වන්ගේ ආර­ක්ෂාව ගැන සිතා මවු­පිය විය­ද­මින් රුපි­යල් ලක්ෂ පහක විය­ද­මින් තාව­කා­ලික ගොඩ­නැ­ඟි­ල්ලක් ඉදි­කර ප්‍රාථ­මික පංති­ව­ලට අයත් සිසු දරු­වන් මේ ගොඩ­නැ­ඟි­ල්ලට මේ වන විට රැගෙන ගොස් තිබේ. නමුත් මේ ගොඩ­නැ­ඟිල්ලේ වර්ෂා සහිත දින­වල අධ්‍යා­පන කට­යුතු කර­ගන යාමේ දැඩි දුෂ්ක­ර­තා­වක් පව­තින බව පව­සන පාසල් සංව­ර්ධන සමි­තිය දරු­වන්ගේ සුර­ක්ෂි­ත­තාව ගැන සලකා තම පාස­ලට අනු­ම­තව තිබෙන නව දෙම­හල් ගොඩ­නැ­ඟිල්ල කඩි­න­මින් ඉදි­කර දිමට අදාළ අංශ­වල අව­දා­නයට යොමු කර­න්නැයි ඉල්ලති.

මහ­නු­වර දිසා සමුහ
කේ.චන්ද්‍ර­රත්න

 


නව අදහස දක්වන්න