සීනි­ගම දේවා­ල­යට යන ගමන අව­දා­නම්... | දිනමිණ

සීනි­ගම දේවා­ල­යට යන ගමන අව­දා­නම්...

හික්ක­ඩුව සීනි­ගම දේවා­ල­යට යන බැති­ම­තුන්ගේ ජීවිත දැඩි අනා­ර­ක්ෂිත තත්ත්ව­යට පත්ව තිබේ.

මුහුද රළුව පව­තින මේ ස්ථානයේ ගොඩ­බිම සිට දේවා­ල­යට යාමට ඇත්තේ කොල්ලෑව සහිත කුඩා ලී ඔරු­වකි.

මුහුදු රළ සමඟ මෙය හැසි­ර­වී­මට දැඩි වෙහෙ­සක් ගත යුතු අතර බැති­ම­තුන්ට ද ඔරුව පෙර­ළෙ­තැයි බියේ සෙල­වී­මට ද නොහැ­කිව ගමන් කිරී­මට සිදුවේ.

මෙසේ ගමන් ගන්නා මොවුන් දේවා­ලයේ ගල්පර අසළ සිමෙන්ති පඩි­පෙ­ළට බැසීම ද දැඩි අව­දා­නම් තත්ත්ව­යක් ගෙන ඇත්තේ එහි ඇති ගල්සෙ­වල සමඟ ලිස්සා යා හැකි නිසා­වෙනි.

මේ ස්ථානයේ අල්ලා ගැනී­මට අත්වැ­ලක් පවා නොමැ­ති­ක­මින් ඔරුව පදි­න්නන්ගේ වාරු­වෙන් ඔවුන්ට ගොඩ­වී­මට සිදුව තිබේ.

මේ තත්ත්වය නිසා සීනි­ගම දේවා­ලය සඳහා ආර­ක්ෂිත ඔරු­වක් හා අත්වැල සහිත ජැටි­යක් ඉදි­කර දෙනවා නම් එය මහත් අස්වැ­සි­ල්ලක් බව මෙහි පැමි­ණෙ­න්නන් කියති.

ගම්පොළ සමූහ


නව අදහස දක්වන්න