කහ ඉරි කෝ? | දිනමිණ

කහ ඉරි කෝ?

වලස්මුල්ල නගර සීමාවේ සුදු ඉරි ගසන ලද පදික මාරු ස්ථාන 11 ක් ඇතත් ඉන් වලස්මුල්ල නගර මධ්‍යයේ තිබෙන පදික මාරුවේ කහ ඉරි සුදු කර නොමැතිවා මෙන්ම කහ ඉරිද මැකී ගොස්ය.

වලස්මුල්ල නගරයේ වැඩිපුර මුස්ලිම් ජනතාවක් ව්‍යාපාර පවත්වා ගෙන යන අතර ඔවුන්ගේ ආගමික සිද්ධස්ථානය වන පල්ලියට යාමටද පාර මාරු වන්නේ මෙම පදික මාරුවෙනි. නගර මධ්‍යයේ මගීන්ට මාරු වීමට තිබෙන එකම පදික මාරුවද මෙයයි.

හැම තැනකම කහ ඉරි සුදු කළත් මෙම ස්ථානයේ කහ ඉරි සුදු නොකිරීම ජනතාවට ගැටලුවකි. ඔවුන් පවසන්නේ මෙතනින් පාර මාරුවීම වැරදිද යන්නයි. මාර් ග සංවර් ධන අධිකාරියේ අවධානය මේ කෙරෙහි යොමු කරන ලෙස මහජනතාව ඉල්ලා සිටිති.

ඡායාරූපය හා සටහන - වලස්මුල්ල විශේෂ - කේ.කෝට්ටගේ


නව අදහස දක්වන්න