ඉඩම් ඔප්පුවල සින්නක්කර අයිතිය දෙන්න නීති පාර්ලිමේන්තුවට | දිනමිණ

ඉඩම් ඔප්පුවල සින්නක්කර අයිතිය දෙන්න නීති පාර්ලිමේන්තුවට

අගමැති

රජයේ ඉඩම් ඔප්පු ලබාදීමෙන් පසුව එම ඔප්පුවල සින්නක්කර අයිතිය ජනතාවට ලබා‍දීමට නීති ඉදිරියේ දී පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන ඒමට කටයුතු කරන බව අගමැති රනිල් විත්‍රමසිංහ මහතා අවධාරණය ‍කළේය.

වසර විස්සක් පමණ තිබූ ඉඩම් ඔප්පු ලබාදීම වසර දෙකකින් නිම කර එම ඔප්පුවම සින්නක්කර අයිතිය ලබාදීමට පාර්ලිමේන්තුවේ නීති සම්මත කරන බව ද අගමැතිවරයා පෙන්වා දුන්නේය.

සින්නකර අයිතිය ලබාදීමේ පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ පසු ඊට අදාළව නීති සම්පාදානය වන බවත් එහි පළමු පියවර වශයෙන් ඔප්පු ලබාදීම සිදු කරන බවත් සිහිපත් කළේය.

උරුබොක්ක මහජන ක්‍රීඩාංගණයේ දී පසුගිය දා (18) පැවැති ඉඩම් ඔප්පු දහසක් ලබාදීමේ උත්සවය අමතමින් අගමැතිවරයා මේ බව අනාවරණය කළේය.

චමීර ඇල්ලදෙණිය


නව අදහස දක්වන්න