අපනයනයේ ප්‍රමුඛයා බිටුමික්ස් | දිනමිණ


 

අපනයනයේ ප්‍රමුඛයා බිටුමික්ස්

18 වසරක විශිෂ්ඨ සේවය සමගින් ශ්‍රී ලාංකීය තාර නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ පෙරගමන්කරු “බිටුමික්ස් පුද්ගලික සමාගම “ ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලා අතුරින් තාර නිෂ්පාදන අංශයේ විශාලතම නිෂ්පාදන පරාසය තිබෙන බිටුමික්ස් පුද්ගලික සමාගම 18 වසරක් තුළ තාර නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රය තුළ අනගිබවනීය ස්ථානය තහවුරු කර ඇත. මහා මාර්ග සදහා අවශ්‍ය තාර නිෂ්පාදනය සහ වෙළෙදාම ඉතාමත් කැපවීමෙන් සහ විශ්වාසනීයව සිදු කරන මෙම සමාගම වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ තාර නිෂ්පාදන ආනයන සමාගම බවට පත් ව ඇත. සංයෝජිත තාර නිෂ්පාදන අපනයන කරනු ලබන එකම සමාගම ද බිටුමික්ස් සමාගමයි. නිසි ප්‍රමිතිය සහ ආකර්ෂණීය පාරිභෝගික සේවය පිළිබදව දැඩිව උනන්දු වෙමින් ගුණාත්මකභාවයෙන් යුක්ත තාර නිෂ්පාදන වෙළෙදපළට හදුන්වා දෙමින් බිටුමික්ස් පුද්ගලික සමාගම අද වන විට ශ්‍රී ලාංකේය ඉදි කිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ නොමැකෙන නාමයක් ළගා කර තිබෙන්නේ කේසේ ද යන්න පිළිබදව බිටුමික්ස් පුද්ගලික සමාගමේ සාමාන්‍ය අධිකාරී , ඉංජිනේරු , කැලුම් ප්‍රියශාන්ත මහතා සමග සිදු කළ සාකච්ජාවක් මෙසේ ය.

බිටුමික්ස් සමාගමේ 18 වසරක ගමන් මගෙහි ආරම්භය සිදු වුයේ කෙළෙස ද ?

2000 වර්ෂයේ දී 100% ක්ම ශ්‍රී ලාංකීය සමාගමක් වශයෙන් තමයි බිටුමික්ස් පුද්ගලික සමාගම ආරම්භ කළේ. අපගේ ව්‍යාපාරය මගින් මහා මාර්ග සඳහා අවශ්‍ය තාර නිෂ්පාදනය සහ වෙළෙඳාම සිදු කරනවා. පළමුවරට කළගෙඩිහේන ප්‍රදේශයේ සේවකයින් හතර පස් දෙනෙකුගෙන් යුක්තව කර්මාන්තශාලාවක් ආරම්භ කළා. ඉන් පසු ටිකෙන් ටික අප ව්‍යාපාරය ශ්‍රී ලංකාවේ තාර නිෂ්පාදන ආනයන සමාගමක් වශයෙන් දියුණු වුණා. දැනට අපගේ ප්‍රධාන කර්මාන්තශාලාව, හෝමාගම ටෙම්පල් බර්ග් කර්මාන්තපුරයේ පිහිටලා තියනවා.ඒ වාගේ ම කළගෙඩිහේනෙහි සහ මැදවච්චියේ අපගේ කර්මාන්තශාලා පවතිනවා. 2000 වසරේදී ආරම්භ කළ අපගේ තාර නිෂ්පාදන සමාගම , 2005 වර්ෂයේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ තාර නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛතම තාර සමාගම බවට පත් වනවා.

බිටුමික්ස් පුද්ගලික සමාගමේ නිෂ්පාදන පරාසය කුමක් ද?

අප සමගමේ පවතින සියල්ල තාර පදනම් කර ගත් නිෂ්පාදන.95% ක්ම තියෙන්නේ මහා මාර්ග ඉදි කිරීම හා නඩත්තු කිරීමට අවශ්‍ය තාර වර්ගයි. සිවිල් ඉංජිනේරු කර්මාන්තයට අවශ්‍ය තාර සහ කර්මාන්ත ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සමූහයක් පවතිනවා. ජල කාන්දු නැවැත්වීමේ නිෂ්පාදන,තාක්ෂණික අලේපන වර්ග,පිරවුම් කාරක,තීන්ත වර්ග වශයෙන් විවිධාකාරයේ නිෂ්පාදන පවතිනවා. වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ තිබෙන සමාගමක , තාර අංශයේ විශාලතම නිෂ්පාදන පරාසය පවතින්නේ අප බිටුමික්ස් පුද්ගලික සමාගම සතුවයි.

ඔබ සමාගමේ වර්තමානයෙහි පවතින නිෂ්පාදන සහ සේවා ධාරිතාව කෙසේ ද?

තාර, දියර තාර, Cut back තාර යනා දී නිෂ්පාදනවල වැඩිම නිෂ්පාදන ධාරිතාවකින් යුක්ත ශ්‍රී ලාංකීය වෙළෙඳපළේ එකම සමාගම ලෙස බිටුමික්ස් ආයතනය පත් වී තිබෙනවා. අපගේ ප්‍රවාහන පද්ධතිය මඟින් ලංකාවේ ඕනෑම ස්ථානයකට පැය 03 ක් ඇතුළත අප නිෂ්පාදන තොග ලබා දීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වාගේ ම අපි සෑම විටම පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සැපයීම සඳහා අවශ්‍ය අමතර තොග අප කර්මාන්තශාලාවල තබා ගැනීම නිසා සෑම පාරිභෝගිකයෙකුටම පහසුවෙන් නිෂ්පාදන ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබේනවා .

ඔබ සමාගමේ නිෂ්පාදනවල ප්‍රමිතිය පිළිබඳව ඇති සැළකිල්ල සහ ආයතනය සතුව ඇති ප්‍රමිතිය තහවුරු කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ කුමක් ද?

බිටුමික්ස් පුද්ගලික සමාගම තම නිෂ්පාදනවල ප්‍රමිතිය පිළිබඳ ඉතා විශාල සැළකිල්ලක් දක්වනවා. ප්‍රමිතිය තහවුරු කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් සහ ප්‍රමිතිය තහවුරු කිරීමට අදාළ පර්යේෂණාගාර , මෙන් ම සුදුසුකම් සහ පළපුරුදු ඇති කාර්යමණ්ඩලයක් අප සතුව පවතිනවා. අමුද්‍රව්‍ය ලෙස කර්මාන්තශාලාවට පැමිණෙන ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදන ගබඩා කිරීම සහ හැසිරවීම වාගේ ම නිෂ්පාදන ප්‍රවාහනය කිරීම දක්වා අපගේ ප්‍රමිතිය පිළිබඳ වගකීම අප දරනවා.මීට අමතරව පාරිභෝගික ස්ථානයේ දී, අප නිෂ්පාදන ගබඩා කිරීම සහ හැසිරවීම පිළිබඳ උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. ප්‍රමිතිය සම්බන්ධ කිසියම් වූ පැමිණිල්ලක් වෙතොත් , ඒ පිළිබඳ ඉතා ඉක්මනින් සොයා බලා කටයුතු කිරීමට තාක්ෂණික කණ්ඩායම් සිටිනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ISO සහතිකලත් ප්‍රථම , තාර නිෂ්පාදකයා ලෙස , අපගේ ප්‍රමිතිය පිළිබඳව දේශීය විශ්ව විද්‍යාල සහ විදේශීය ආයතන සමඟ සම්බන්ධ වී , නිරන්තරව ප්‍රමිතිය ඉහළ දැමීමේ වැඩපිළිවෙළක නිරතව සිටිනවා. මේ සියලු වැඩකටයුතු නිසා, ලංකාවේ ප්‍රමුඛ මාර්ග ව්‍යාපෘති අප සමඟ සම්බන්ධ වී වැඩ කටයුතු කරනවා.

මෙම සමාගමේ නව තාක්ෂණය භාවිතය සහ නව නිෂ්පාදන හදුන්වා දීම සිදු වන්නේ කෙසේ ද?

බිටුමික්ස් පුද්ගලික සමාගම , නව තාක්ෂණය භාවිතය මඟින් තාර ආශ්‍රිතව, නව නිෂ්පාදන ඉදිරිපත් කිරීමට ඉතා ඉහළ වැඩපිළිවෙලක් පවත්වාගෙන යනවා. මෙහි ප්‍රතිඑල ලෙස,අපනයනයට සුදුසු නිෂ්පාදන වර්ග මෙන් ම ආනයන ආදේශක නිෂ්පාදන කිහිපයක් හඳුන්වා දීමට අපට හැකි වුණා. මහා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ පර්යේෂණාගාරය සමඟ මෙන් ම මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ , සිවිල් ඉංජිනේරු අංශය සමඟ එක්ව නව තාක්ෂණය භාවිතය පිළිබඳව නිරන්තරයෙන් කටයුතු කරනවා. මේ අතර, පොලිමර් මඟින් වැර ගැන්වූ තාර ( Polymer modified bitumen ) ප්‍රධාන තැනක් ගන්නවා. මෙම නව තාක්ෂණය ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දීමේන් තාර අංශයේ නිෂ්පාදන වැඩි දියුණු කිරීමේන් වඩාත් ලාභදායී , කල්පවතින සහ ආරක්ෂාව වැඩි, මාර්ග ඉදි කිරීමට අවස්ථාව තිබෙනවා.

විශිෂ්ඨ අන්දමේ පාරිභෝගික සේවයක් ඔබගේ සමාගමෙන් ඉටු වනවා ද?

ඔව්, බිටුමික්ස් පුද්ගලික සමාගමේ පාරිභෝගිකයින් වන්නේ තාක්ෂණික දැනුම භාවිතයෙන් අප නිෂ්පාදන ඇගයීම් කරන ක්ෂේත්‍රයකටයි. ඒ වාගේම මාර්ග ව්‍යාපෘතියක දී පිරිවැය කළමණාකරණය කරමින් කලට වේලාවට නිවැරදි ප්‍රමිතියෙන් තම ව්‍යාපෘතිය අවසන් කිරීමේන් අප පාරිභෝගිකයින්ට අවශ්‍ය දෑ අප ඉටු කර දෙනවා. ඒ නිසාම අපි අපගේ පාරිභෝගිකයින්ගේ විශ්වාසනීයත්වය නිතිපතා රැක ගැනීමට පෙළබෙනවා.ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ අවබෝධය සහ නිරන්තරයෙන් ඉහත ප්‍රකාශ කළ කරුණු සම්බන්ධව දක්වන සැළකිල්ල නිසා බිටුමික්ස් පුද්ගලික සමාගම පාරිභෝගික සේවය අතින් ඉතා ඉහළ මට්ටමක සිටිනවා.

බිටුමික්ස් පුද්ගලික සමාගමේ විශිෂ්ඨත්වය ඇගයීමට ලක් වී තිබේ ද?

දේශීය ව්‍යාපාරයක් ලෙස,තම ව්‍යාපාරික ඉලක්ක ළඟා කිරීම මෙන් ම රටේ සංවර්ධනය සඳහා , අපෙන් සිදු විය යුතු සේවයක් ලෙස , අප ව්‍යාපාරයේ ක්‍රියාකාරකම් පවත්වාගෙන යනවා. මේ වැඩපිළිවෙළ නිසා බිටුමික්ස් පුද්ගලික සමාගමට , ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ මණ්ඩල සහ රාජ්‍ය සම්මාන උළෙලවල්හිදී ව්‍යාපාරික විශිෂ්ටත්වය වෙනුවෙන් ඉහළ සම්මානයට පාත්‍ර වී තිබෙනවා. මෙම අගය කිරීම නිසා අප නිරන්තරව වැඩිදියණු කිරීමේ ක්‍රියාවලියකට අවතීර්ණ වී සිටිනවා.

මහා මාර්ග කර්මාන්තයට මෙම සමාගම මගින් ඉටු වී තිබෙන සේවාව කුමක් ද?

ශ්‍රී ලාංකීය මහා මාර්ග කර්මන්තයට ඉහළ ප්‍රමිතියෙන්, දැඩි පාරිභෝගික මිත්‍රශීලී ලෙස සහ දියුණු තාක්ෂණය භාවිතා කර නිෂ්පාදන ලබා දීම මගින් මෙම කර්මාන්තයට යහපත් සේවාවක් සිදු කර තිබෙනවා. මෙපමණක් නොව , වඩා දියුණු නිෂ්පාදන මෙම ක්ෂේත්‍රයට රැගෙන ඒමට කටයුතු කිරීම, මෙම ක්ෂේත්‍රයේ සිටින තාක්ෂණික නිලධාරීන්ට වඩා වැඩි දැනුමක් ලබා ගැනීමට,ඒ සඳහා අදාළ සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම, ක්ෂේත්‍රයේ නිෂ්පාදන පිළිබඳ “ Zeebra “ නමැති ත්‍රෛයිමාසික සඟරාව මඟින් දැනුම බෙදා හැරීම තුළින් මෙම කර්මාන්තයට සේවය ලබා දී තිබෙනවා.

තාර කර්මාන්තයට බිටුමික්ස් පුද්ගලික සමාගම මඟින් සිදු වී ඇති සේවය කුමක් ද?

තාර නිෂ්පාදන පිළිබදව විශේෂිත වූ විද්‍යාගාරයක් , මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ ස්ථාපනය කරන්නට මුල් වී වැඩ කිරීමෙන් , තාර ක්ෂේත්‍රයේ තාක්ෂණික දැනුම පිළිබදව විශාල දායකත්වයක් ලබා දී තිබෙනවා. තාරවල ප්‍රමිතිය පවත්වාගෙන යාමට අපි සෑම විටම දායකත්වය ලබා දෙනවා.තාර කර්මාන්තය සම්බන්ධ විදේශවල දී පැවැත්වූ සම්මන්ත්‍රණ කිහිපයක දී අප සමාගමේ නියෝජනය මගින් මෙම කර්මාන්තයට අනාගතයේ දී හිමි විය යුතු ස්ථානය තහවුරු කර ගෙන තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලාංකීය පාරිභෝගිකයින් තාර නිෂ්පාදන අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට බිටුමික්ස් පුද්ගලික සමාගමට පැමිණිය යුත්තේ ඇයි?

අප පාරිභෝගිකයින් සෑම විටම බලාපොරොත්තු වන පරිදි ප්‍රමිතිය තහවුරු කරන ලද නිෂ්පාදන ලබා දීම අප සිදු කරනවා. දවස් 365, පැය 24 සක්‍රීය සේවය මගින් අප නිෂ්පාදන ලබා ගැනීමේ හැකියාව,ලංකාවේ ඕනෑම ස්ථානයකට පොරොන්දු වු වේලාවට නිෂ්පාදන ලබා දීම තහවුරු කිරීම,ඉතා තරගකාරී මිලකට අප නිෂ්පාදන ලබා ගැනීමට හැකි වීම, සහ අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී නිෂ්පාදන භාවිතය පිළිබදව තාක්ෂණික උපදෙස් ලබා දීම යන කරුණු හේතුකොටගෙන අප පාරිභෝගිකයින් තම නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීම සදහා අප සමාගමට පැමිණීමට බොහෝ සේ පෙළබී තිබෙනවා. විශාල ව්‍යාපෘති මෙන් ම ප්‍රදේශීය සභා පළාත් සභා , මධ්‍යම සහ කුඩා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් අපගේ ස්ථාවර පාරිභෝගිකයින් ලෙස අපගේ සේවය ලබා ගන්නවා.හෝමාගම , කළගෙඩිහේන සහ මැදවච්චිය, අප කර්මාන්තශාලා සහ බෙදා හැරීමේ ස්ථාන පවත්වාගෙන යාමට සහ පාරිභෝගිකයින්ට ඉහළ සේවයක් ලබා දීමට අපට හැකියාව තියෙනවා.

තාර නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ පෙරගමන්කරු ලෙසට මෙම ක්ෂේත්‍රයේ අභිවෘද්ධිය සදහා කරන යෝජනා මොනවා ද?

තාර වනාහි,අප රටේ ප්‍රධාන යටිතළ පහසුකමක් වන මහා මාර්ග ඉදි කිරීමේ දී භාවිත කරන සාපේක්ෂව මිල අධික අමු ද්‍රව්‍යකි.මෙම ද්‍රව්‍යයේ ප්‍රමිතිය, අප රටේ මහා මාර්ගවල පැවැත්ම උදෙසා විශාල දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. මේ අනුව තාර ක්ෂේත්‍රයේ අභිවෘද්ධිය සදහා , තාර සැපයුම්කරුවන් , සියලු දෙනාම ප්‍රමිතිගත කිරීම සදහා වැඩපිළිවෙළක් ස්ථාපනය කිරීම ප්‍රමුඛ අවශ්‍යතාවයක් ලෙස අප දකිනවා.

මෙම සමාගම විසින් සිදු කරනු ලබන සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන් මොනවා ද?

මහා මාර්ග කර්මාන්තයට හා තාර කර්මාන්තයට , අප සමාගමෙන් සිදු වන සේවාවන් සහ ඉදිරියටත් සිදු කිරීමට නියමිත සේවාවන් බොහොමයක් තිබෙනවා. එයින් ඔබ්බට යමින් සමාජ සත්කාර වැඩසටහන් , කිහිපයක් අප සිදු කර ගෙන යනවා. ,සිසු සෙනෙහස වැඩසටහන සහ ආගමික සහ අධ්‍යාපනික ස්ථානවලට අපගේ දායකත්වය සිදු කිරීමෙන් සමාජ සත්කාර වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වනවා.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩු ( රජය ) වෙනස් වීම් වලදී ඔ‍බගේ තාර නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය අභියෝගයන්ට මුහුණ දුන්නා ද?

සමස්ථයක් ලෙස රටේ ආණ්ඩු වෙනස් වීම සහ පොදු ප්‍රතිපත්තිවල සැළකිය යුතු වෙනස්වීමකට භාජනය වීම නිසා ඇතිවන ගැටලු තාර ක්ෂේත්‍රයටත් පොදු වී තිබෙනවා. රටේ යටිතළ පහසුකම් අතරින් ප්‍රමුඛ තැනක් ගන්නා මාර්ග සංවර්ධනය අණ්ඩුව මරු වීමට ස්වායත්වව , දීර්ඝ කාලීන වැඩපිළිවෙළක් මගින් අප ක්ෂේත්‍රයේ වෙළෙද පරිමාව සැළකිය යුතු ලෙස උස්, පහත් වීම නිසි පරිදි පවත්වාගෙන යෑම හිතකර ලෙස සිදු කරනවා නම් අප කර්මාන්තකරුවන් මුහුණ දෙන, ව්‍යාපාරික ගැටලු අවම කර ගත හැකි වනවා.

සාකච්ජා සටහන- මදාරා මුදලිගේ

නව අදහස දක්වන්න