චීනයේ අරුම පුදුම භෝජන සංග්‍රහය | දිනමිණ

චීනයේ අරුම පුදුම භෝජන සංග්‍රහය

චීනයේ හෙනන් පළාතේ ලියුෂුයි ෂි නැමති විශේෂ භෝජන සංග්‍රහයක් පැවැත්විණි. මෙම භෝජන සංග්‍රහය නොමිලයේ නොපැවැත්වුණ නමුත් එහි ආහාර පාන බොහෝ අඩු මිළක් ගෙන තිබුණි. “ගලායන ජලය” තේමාවෙන් පැවැති මෙම භෝජන සංග්‍රහයේ පෙළ ගැස්ම ගලා යන ජලය වැනි බව වාර්තා වේ. එයට හේතුව මෙහි අසුන්ගෙන තම ආහාරය භුක්තිවීදීමෙන් පසු ඔවුන් එම ස්ථානයෙන් ඉවත්ව යන්නේ තවත් පිරිසකට නැවතත් පැමිණ භෝජනය ගැනීමට ඉඩ ලබා දෙමිනි.

මෙහි මේස 1000 ක් සඳහා ආහාර සැපයීමට 500ක් පමණ සිටි අතර කෑම පිසීමට 100කට වැඩි පිරිසක් සිටි බව වාර්තා වේ. සමස්තයක් වශයෙන් මෙහි 20,000කට වැඩි පිරිසක් රසවත් භෝජන සංග්‍රහය භුක්ති විඳ ඇත.


නව අදහස දක්වන්න