අභාවයන් | දිනමිණ

අභාවයන්

ඩී.බී. කරුණාවතී මහත්මිය - ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවේ ප්‍රධාන සුබසාධන කළමනාකරු රංජිත් ගුණතිලක මහතාගේ දයාබර මෑණියන් වූ ඩී.බී. කරුණාවතී මහත්මිය අභාවප්‍රාප්ත වූ අතර,​ අවසන් කටයුතු 2018-09-02 වන ඉරිදා සවස 04.00 ට පිලපිටිය පොදු සුසාන භූමියේදී සිදුකෙරේ. අවමංගල්‍ය නිවස,​ අංක 104/​1,​ තොරණ හංදිය,​ වරාගොඩ පාර,​ කැලණිය.
100125

මාරි ප්‍රනාන්දු (G.M) - ඉන්ද්‍රානි ප්‍රනාන්දු,​ Lucky 7,​ මංජුල (නැසීගිය) ආදරණීය මව අභාවප්‍රාප්ත වූයෙන් අවසන් කටයුතු සැප්තැම්බර් 02 ඉරුදින අවමංගල පෙරහැර උදෑසන 10.00 ට ගුවන්හමුදා කඳවුර පාර (20 කණුව),​ කුරණ,​ කටුනායක නිවසින් පිටත්වේ. 077-0338494.
100230

 


නව අදහස දක්වන්න