නිමිත්ත | දිනමිණ

නිමිත්ත

තමන් විසින් සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන සුබ කටයුත්ත සඳහා පිටත්ව යන මොහොතේදීත් එම සුබ කාර්ය ආරම්භ කරන මොහොතේදීත් තමන්ට දක්නට ලැබෙන හෝ අසන්නට ලැබෙන හෝ සිදුවීම්, පෙරමඟ දක්නට ලැබෙන හෝ අසන්නට ලැබෙන නිමිති 'පෙරමඟ නිමිති' ලෙස හඳුන්වයි. එම සිදුවීමේ ස්වභාවය මත පෙරමග නිමිති කොටස් හයකට බෙදා දැක්වේ. එහිදී අසුබ වූ පෙරමඟ නිමිති යම් යම් උපක්‍රම භාවිතා කරමින් මඟහරවා ගත හැකි වන්නේ ය.

* පෙරමඟ නිමිති
* ආගත නිමිත්ත
* දර්ශන නිමිත්ත
* භාෂණ නිමිත්ත
* ශ්‍රවණ නිමිත්ත
* ගත නිමිත්ත
* චිත්තාරම්භණ නිමිත්ත

මේවා එකිනෙක විමසා බලමු.‍

ආගත නිමිත්ත

ඔබ විසින් කිසියම් සුබ කාර්යයක් කිරීම සඳහා නිවෙසින් එළියට බැසීමේදී හෝ එම සුබ කාර්ය සිදු කරන මොහොතේදී ඉදිරියෙන් දකින්නට ලැබෙන්නා වූ පුද්ගලයන් හෝ සතුන් ආගත නිමිති වේ. ඔබ විසින් සුබ කාර්ය කිරීමට පිටත්ව යන මොහොතේදී ඔබගේ ඉදිරියට යාචකයකු හෝ වැන්දඹු වූ ස්ත්‍රියක් හෝ ආරවුල් ඇතිකර ගනිමින් කිහිප දෙනකු පැමිණීම අශුභ ආගත නිමිති ලෙස හඳුනා ගත හැක. එසේ අශුභ වූ සිදුවීම් තමා හට ඉදිරියට පැමිණීමෙන් තමා විසින් සිදු කිරීමට යන සුබ කාර්ය සඳහා විවිධාකාරයේ බාධක ඇතිවීමත් එම කාර්ය අසාර්ථක තත්ත්වයට පත්වීමත් සිදු වේ.

එවැනි අසුබ අය ඉදිරියට පැමිණීමෙන් ඇතිවන්නා වූ අසුබ වූ පෙර මඟ සලකුණු වළකා ගැනීමේ හැකියාව ඔබටත් පහසුවෙන් කළ හැකි වේ. සුබ කාර්යයක් සඳහා පිටත්ව යාමේදී නිරෝගී ස්ත්‍රියක් විසින් මල් වර්ගයක් අතින් ගෙන හෝ පිරුණු දිය කළයක් රැගෙන තමාගේ ඉදිරියට පැමිණීමට සලස්වා ගැනීම තුළින් ද නැතහොත් නැටුම් කණ්ඩායමක් තමා ඉදිරියට පැමිණීමට සැලැස්වීමෙන් ද අශුභ ආගත නිමිතිවලින් බේරී ඔබගේ කාර්ය ඉතා සුබ ලෙස ඉටු කරගත හැකි වේ.

දර්ශන නිමිත්ත

ඔබ විසින් ආරම්භ කරන්නා වූ සුබ කාර්ය සිදුකරන මොහොතේදීත් එම සුබ කාර්ය කිරීමට එළියට බසින මොහොතේදීත් ඔබට දක්නට ලැබෙන දේ දර්ශන නිමිති වේ. බළල් සංවාසය අශූභම දර්ශන නිමිත්තක් වන අතර කැඩී බිඳී ගිය මැටි බඳුන්, ලී බඩු දැකීම ද අශුභ දර්ශන නිමිති වේ. එසේ අසුබ වූ දර්ශන දැකීම වළකා ගැනීමේ හැකියාව ද ඔබ සතු වනු ඇත. ඔබගේ නිවෙස ඉදිරිපිට කුරුලු කූඩු හෝ ජල තටාකයක් හෝ සිමෙන්තිවලින් සාදන ලද සත්ව රූප තැබීම, නිවෙසින් එළියට බසින විට එම දර්ශන දැකීම නිසා ඔබට දැකීමට සිදුවන අශුභ දර්ශන නිමිති වළකා ගත හැකි වේ.

භාෂණ නිමිත්ත

සුබ කාර්ය පටන් ගන්නා මොහොතේ දී හෝ එම අවස්ථාවට පිටත් වීමට එළියට බසින මොහොතේ දී ඔබ ළඟින් සිටින අය කියන වචන භාෂණ නිමිත්ත වේ.ඒ අනුව ඔබ අසල සිටින අය දැනුවත් කිරීමෙන් ඔහුගේ මුවින් අසුබ වචන පිටවීම වළකා ගත හැකි වේ.

ශ්‍රවණ නිමිත්ත

ඔබ විසින් ආරම්භ කරන්නාවූ සුබ කාර්ය සිදුකරන්නට එළියට බසින වේලාවෙත් එම කාර්ය සිදු කරන මොහොතේදීත් ඔබට අසන්නට ලැබෙන්නා වූ විවිධාකාර ශබ්ද ශ්‍රවණ නිමිති වේ. යම් යම් දේවල් කැඩෙන ශබ්ද , බල්ලන් උඩු බුරුලෑම, කණ කොකා හැඬීම, බල්ලන් කනපට ගැසීම, හූනන් හැඬීම, කෑරලා හැඬීම, කිවිසුම් යාම, හඬනගා කහින ශබ්දය අශුභ වූ ශ්‍රවණ නිමිති වේ.

එසේ අශුභ වූ ශ්‍රවණ නිමිති ද ඔබට වළකා ගත හැකි වේ. ඔබ විසින් සුබ කටයුත්තක් සඳහා හෝ සුබ ගමනක් යාම සඳහා ගෙදරින් එළියට බසින මොහොතේදී සෙත් පිරිත් හඬ ශ්‍රවණය වීමට සලස්වා ගැනීමෙන් සුබ කාර්ය අරඹන මොහොතේදී ජය මංගල ගාථා ගායනා කරවීම ද, මඟුල් බෙර වාදනය කිරීමත් ද, සක් හැඬවීම ද අශුභ ශ්‍රවණ නිමිති වළකා ගත හැකි වේ. මංගල කටයුතු සිදු කරන මොහොතේ දී පෝරු චාරිත්‍ර ඉටු කරන විට පෝරුවට නැඟීමේ සිට අතපැන් වත්කර පෝරුවෙන් බසින තුරු යම් යම් අසුබ වූ හඬවල් ඇසීමෙන් ඇති විය හැකි අසුබ තත්ත්ව වලකා ගැනීම උදෙසා මඟුල් බෙර හඬ නැංවීමත් ජයමංගල ගාථා කීමත් අෂ්ඨක කීමත් පුරාණ කාලයේ සිට චාරිත්‍රයක් ලෙස පවත්වාගෙන යන ලදී.

ගත නිමිත්ත

සුබ කාර්ය සඳහා පිටත්ව යාමේදී තමාගේ ඉදිරියට නොපැමිණ හරහට හෝ වෙනත් දිශාවකට යන්නා වූ පුද්ගලයින් හෝ සතුන් දක්නට ලැබීම ගත නිමිත්ත නම් වේ.

චිත්තාරම්භණ නිමිත්ත

තමන් විසින් සුබ කාර්යයක් ආරම්භයට පිටත්ව යන්නා වූ මොහොතේදීත් එම කාර්ය අරඹන මොහොතේදීත් තම සිතට එන්නා වූ සිතුවිලි චිත්තාරම්භණ නිමිත්ත වේ. ඔබ විසින් කිසියම් ආකාරයක සුබ කටයුත්තක් සඳහා පිටත්ව යන්න සූදානම්වන මොහොතේදීත් එම කාර්ය අරඹන මොහොතේදීත් තමා කරන හෝ යන්නා වූ ගමන සාර්ථක වන ජයක් ලැබෙන බව සිතා සුබ චිත්තාරම්භණ සිතුවිල්ලක් සිතේ ඇති කර ගැනීමෙන් ඔබ නොසිතූ ලෙස ඔබගේ එම කාර්ය ඉෂ්ඨ සිද්ධ වෙනු ඇත.

ජ්‍යොතිෂවේදී
මෙලාන් වික්‍රමසිංහ


නව අදහස දක්වන්න