සල්ලිවලට ගන්න බැරි මනුස්සකම... | දිනමිණ


 

සල්ලිවලට ගන්න බැරි මනුස්සකම...

මනුස්සකම රුපියල් ශතවලට යටවෙන මේ කාලයේ මගීන් සමඟ පෞද්ගලික බස් සේවකයන් බහින්බස් වෙන අවස්ථා අප කොතෙකුත් දැක ඇතත් මාධ්‍ය මඟින් ද එය පෙන්වා දී ඇත.

ඒත් කුරුණෑගල සිට කළුගමුව හරහා වාරියපොළට දිවෙන මෙම පෞද්ගලික බස් රථයේ ගමන් කරන පූජනීය, ගැබිනි මව්වරු, කුඩා දරුවන්, ආබාධිතයන් සඳහා මුදල් අය නොකරන බව ප්‍රදර්ශනය කර ඇත්තේ මෙලෙසය. මෙය පැසසුමට ලක් කළ යුතු රුපියල් ශත වෙනුවෙන් හඬා වැටෙන බස් හිමියන්ට සේවකයන්ට ආදර්ශයක් නොවන්නේද?

ඡායාරූපය - කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් සංචාරක - ගුණරත්න ලියනආරච්චි

 

නව අදහස දක්වන්න