ජලය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිතා කරන්න | දිනමිණ


 

ජලය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිතා කරන්න

පවතින වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් මහජනතාවට ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත්කර තිබේ.

පවතින වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් ජලය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිතා කරන ලෙසයි ඔවුන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ.

මේ අතර දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ඉදිරි දිනවල දී වැසි රහිත කාලගුණ තත්වයක් අපේක්ෂා කළහැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එමෙන්ම හෙට දින දහවල් 12.08 බූස්ස, අක්මීමන, අකුරැස්ස,කඹුරුපිටිය, හක්මන සහ දෙනගම යන ප්‍රදේශවලට ඉතා ආසන්නව හිරු මුදුන්ව පවතින බව ද කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.

නව අදහස දක්වන්න