ආනයනික වාහන ප්‍රමාණයේ අඩුවක් | දිනමිණ


 

ආනයනික වාහන ප්‍රමාණයේ අඩුවක්

2017 වසර අවසානය වනවිට ශ්‍රි ලංකාවේ මෝටර් රථ ගහනය මිලියන 7.2ක් ලෙස වාර්තා වන බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තු වාර්තා පවසයි.

එම වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ, 2016 වසරේ වාර්තාවූ මිලියන 6.8 ට වඩා 7% ක වර්ධනයක් බවයි. 

මෝටර් රථ වෙළෙදපොල පිළිබඳ ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයේ නවතම වාර්ෂික  සංඛ්‍යා විශ්ලේෂණ වාර්තාවට අනුව, ශ්‍රි ලංකාව 2017 වසරේ මෝටර් රථ ආනයනය සදහා රු. බිලියන 204 ක් වැයකර ඇති අතර එය පසුගිය වසරේ වැයකරන ලද වියදමට වඩා 5% ක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි.

නමුත්, ආනයනය කරන ලද වාහන ප්‍රමණය 11% කින් අඩුවී ඇත. එබැවින්, වාර්ෂික මෝටර් රථ ලියාපදිංචියෙහි 9% ක පහතවැටීමක් වාර්තා වේ.

ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයේ, ආර්ථික බුද්ධි ඒකකය මගින් සම්පාදනය කරන ලද මෙම වාර්තාව, ශ්‍රි ලංකාවේ මෝටර් රථ වෙළදපොල පිළිබද විස්තරාත්මක විශ්ලේෂණයක් ඉදිරිපත් කරයි.

වාර්තාව විශ්ලේෂණය කර දක්වන ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර වන්නේ මෝටර් රථ ගහනය, ලියාපදිංචිය,ආනයනය සහ මෝටර් රථ පිළිබද ලෝක වෙළදපොල තත්ත්වයයි.

(Economy.lk ‏ඇසුරෙණි)

(මෙම නවතම වාර්තාව මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයේ ආර්ථික බුද්ධි ඒකකය අමතන්න (011 55 888 83) හෝ අප වෙත ලියන්න ([email protected])

නව අදහස දක්වන්න