ගාලු කොටුවෙන් වසර 300ක් පැරැණි සොහොන් කොත් 2ක් | දිනමිණ


 

ගාලු කොටුවෙන් වසර 300ක් පැරැණි සොහොන් කොත් 2ක්

නන්දසිරි වැලිගමගේ

ලෝක උරුම ගාල්ල කොටුව පෙඩරල් වීදියේ ඇති පැරැණි ඕලන්ද සුසාන භුමියේ සිදුකරනු ලබන කැණීමක දී වසර 300කට වඩා පැරැණි සොහොන් කොත් දෙකක් හා සමරු ඵලක දෙකක් හමු වී ඇත. මේ ස්ථානය පසුගිය ගාලු නගර සභාව විසින් නගර වැසියන්ගේ දැඩි විරෝධය මත පෞද්ගලික අයකුට විකුණනු ලැබ තිබිණ. පසුව නගර සභාවේ නාගරික කොමසාරිස්වරයාගේ නමින් හෝටලයක් සැදීම සඳහා ගාලු උරුමය පදනමේ සැලැස්ම කමිටුවට ඉදිරිපත්කොට තිබිණ. ඒ අනුව මෙහි පුරාවිද්‍යා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමේ ඉල්ලීම මත මේ කැණීම් සිදුකරමින් තිබිය දී මේ පුරාවිද්‍යා ස්මාරක හමුවිය. ලංදේසීන් විසින් 1710-1850 දක්වා ඔවුන්ගේ ප්‍රභුන්ගේ මළ සිරුරු මෙහි තැන්පත් කිරීම සිදුකර ඇත. එබැවින් මේ ස්ථානය පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ස්ථානයක් ලෙස සංරක්ෂණය කළ යුතු බව ජනතාව අවධාරණය කරති.

නව අදහස දක්වන්න