කැඳවීමේ සීනුව නාද කෙරේ - UPDATE | දිනමිණ


 

කැඳවීමේ සීනුව නාද කෙරේ - UPDATE

පාර්ලිමේන්තුවේ කැඳවීමේ සීනුව නාදකර තිබේ.

ඒ සභාවේ ඝන පූර්ණය නොමැතිවීම හේතුවෙන්.

පාර්ලිමේන්තුව අද රැස්වෙයි - UPDATE

පාර්ලිමේන්තුව අද(07) පෙරවරු 10.00ට රැස්වෙයි.

ඝණ පූර්ණය නොමැතිවිම හේතුවෙන් ඊයේ(06) පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය පැවැත්විමට හැකියාවක් නොලැබුණි

ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රිවරුන් 09 දෙනෙකු ඊයේ සැසිවාරය සඳහා සහභාගී වී සිටි අතර ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනෙකු ඇතුළු තවත් මන්ත්‍රීවරුන් කිහිප දෙනෙකු පමණක් සහභාගී වී සිටියේය.

නව අදහස දක්වන්න